W styczniu 2022 roku w czasopiśmie Cells ukazała się publikacja naukowa Zespołu Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin. Opisano w niej wpływ różnej długości fal świetlnych emitowanych przez LED-y (Light-Emitting Diode, dioda emitująca światło) na mikropropagację i rozwój paproci drzewiastej Cyathea delgadii w kulturach in vitro oraz na akumulację barwników fotosyntetycznych i metabolitów wtórnych w jej tkankach. Światło niebieskie (430 nm) stymulowało namnażanie roślin i wpłynęło pozytywnie na liczbę i długość liści. Z kolei jego wpływ na wydłużanie korzeni był niekorzystny. Najdłuższe korzenie powstawały w świetle czerwonym (670 nm) oraz kontrolnym – emitowanym przez lampy fluorescencyjne. Ponadto rośliny rosnące na światłe niebieskim w najwyższym stopniu akumulowały barwniki fotosyntetyczne. Ekstrakty z tych roślin charakteryzowały się również najwyższą zawartością takich metabolitów wtórnych jak rutyna i izokwercetyna.

W publikacji opisano również wpływ szerokiego spektrum długości światła na efektywność somatycznej embriogenezy na eksplantatach ogonków liściowych paproci. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w ulepszaniu warunków mikropropagacji paproci i wykazują, że akumulacja metabolitów może być kontrolowana przez różne spektra światła.

Ryc. Najlepsze warunki świetlne kultury in vitro dla masowej produkcji roślin z gatunku Cyathea delgadii.; światło RBY – mieszanina światła czerwonego, niebieskiego i żółtego (35%/15%/50%), światło B – światło niebieskie (100%); 16/8 – fotoperiod 16 godzin dzień i 8 godzin noc.

Tomaszewicz, W.; Cioć, M.; Dos Santos Szewczyk, K.; Grzyb, M.; Pietrzak, W.; Pawłowska, B.; Mikuła, A. Enhancing In Vitro Production of the Tree Fern Cyathea delgadii and Modifying Secondary Metabolite Profiles by LED Lighting. Cells 2022, 11, 486. https://doi.org/10.3390/cells11030486

Przewiń do góry