W 2019 roku w Brnie powstało Dragon Tree Consortium zrzeszające naukowców z całego świata, którzy badają smocze drzewa (Dracaena spp.). Pierwszym efektem tej współpracy jest artykuł przeglądowy prezentujący aktualny stan wiedzy na temat morfologii, anatomii, fizjologii, a także pozyskiwania słynnej żywicy zwanej „smoczą krwią”.

Maděra P. , Forrest A., Hanacek P., Vahalik P., Gebauer R., Plichta R., Jupa R., Van Rensburg J., Morris M., Nadezhdina N., Vanickova L., Jura-Morawiec J., Wiland-Szymańska J., Kalivodova H., Lengalova K., Rejzek M., Habrova H. 2020. What we know and what we do not know about dragon trees? Forests 11: 236 DOI: 10.3390/f11020236 (IF 2.221; MNiSW 100 pkt)