Zmiany klimatyczne wpływają na możliwość uprawy roślin, strukturę plonu oraz w konsekwencji na zachowanie bioróżnorodności uprawianych gatunków i odmian, w tym roślin ozdobnych. Warszawa położona jest w strefie klimatu umiarkowanego, z cechami klimatu kontynentalnego i oceanicznego. Badano reakcję kwitnących raz w roku róż pnących rambler na zmieniające się warunki klimatyczne w powiązaniu z ich mrozoodpornością i wartością ozdobną. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji prowadzonych w latach 2000-2016 dla 15 wybranych odmian. Rejestrowano uszkodzenia krzewów przez mróz, wczesne fazy fenologiczne (termin pękania pąków, rozwój liści), początek, pełnię i koniec kwitnienia. Przeprowadzono analizę, z której wynika, że zmiany w pojawach faz fenologicznych i uszkodzenia mrozowe były efektem przebiegu warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Przebieg pogody w tym okresie wpływa na procesy hartowania się i przygotowania do okresu spoczynku koniecznego dla przetrwania zimy przez rośliny drzewiaste strefy umiarkowanej. Istotny jest także przebieg pogody w okresie po zakończeniu spoczynku zimowego. Uszkodzenia spowodowane przez mróz wpływały w różny sposób na kwitnienie i wzrost róż, w zależności od zakresu koniecznego cięcia w okresie wiosennym. Odmianami o największej tolerancji na ujemne temperatury w okresie zimy były: ‘Lykkefund’, ‘Polstjårnan’ i ‘Semiplena’. W ostatnich latach (2014-2016), kiedy zimy były łagodne, nie notowano uszkodzeń spowodowanych przez temperatury ujemne, w przeciwieństwie do poprzednich lat obserwacji (2000-2006 i 2009-2013). Reintrodukcja odmian historycznych róż pnących – rambler, może przyczynić się do zachowania bioróżnorodności dawnych odmian roślin ozdobnych. Róże te mogą stanowić atrakcyjną propozycję dla terenów zielonych nizin Europy Środkowej.

 

Monder, M.J. Response of Rambler Roses to Changing Climate Conditions in Urbanized Areas of the European Lowlands. Plants 2021, 10, 457. https://doi.org/10.3390/plants10030457 (IF 2.762)

 

The mean monthly temperatures (°C) (average, minimal, and maximal) in the years 1970–2016 measured at the Warsaw-Okęcie meteorological station (10 km in a straight line from PAS Botanical Garden) and the linear trend lines in this period.

 

The chosen phenology stages of observation of shrubs: (a) BCH 07—beginning of bud breaking, first green leaf tips visible; (b) BBCH 11—first leaf pair unfolded, not yet at full size, leaves are light green and/or bronze; (c) BBCH 60 601—beginning of flowering: about 10% of flowers open; (d) BBCH 63 605—full flowering: at least 50% of flowers open; and (e) BBCH 69 609—end of flowering: all petals have fallen.

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry