e-mail: a.miodek@obpan.pl

 

Zainteresowania badawcze
Anatomia rozwojowa roślin drzewiastych; mechanizm przyrostu promieniowego roślin drzewiastych; mechanizm wzrostu intruzywnego inicjałów kambium waskularnego (w kambium piętrowym oraz niepiętrowym), włókien drzewnych i członów naczyń; proces wzrostu i różnicowania komórek macierzystych drewna i łyka; formowanie wzoru rozmieszczenia członów naczyniowych oraz przystosowanie drzew o różnym typie naczyniowości drewna do warunków środowiskowych.

Wykształcenie
2010 – magister (kierunek biologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski. Praca magisterska pt. „Mechanizm wzrostu promieniowego drzew liściastych na przykładzie Fraxinus excelsior”.
2018 – doktor nauk biologicznych (obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski. Praca doktorska pt. „Mechanizm wzrostu komórek inicjalnych kambium, członów naczyń i włókien drzewnych na przykładzie wybranych gatunków drzew liściastych”.

Wybrane publikacje

 1. Adam Miodek, Aldona Gizińska, Wiesław Włoch, Paweł Kojs. 2021. What do we know about growth of vessel elements of secondary xylem in woody plants? Biological Reviews. doi: 10.1111/brv.12785 (IF=12,820; MNiSW=200).
 2. Aldona Gizińska, Adam Miodek, Paweł Kojs. 2021. Rays hamper intrusive growth of vessel elements. Trees – Structure and Function, 35, s. 749–760. doi: 10.1007/s00468-020-02071-x (IF=2,529; MNiSW=100).
 3. Adam Miodek, Wiesław Włoch, Muhammad Iqbal, Aldona Gizińska, Paweł Kojs. 2021. Controversy over the mode of growth of cambial cylinder. The Botanical Review, 87, s. 243–257. doi: 10.1007/s12229-020-09237-9 (IF=3,083; MNiSW=100).
 4. Adam Miodek, Aldona Gizińska, Marcin Klisz, Tomasz Wojda, Krzysztof Ukalski, Paweł Kojs. 2020. Direct exposure to solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season in Robinia pseudoacacia. IAWA Journal, 41(1), s. 61–84. doi: 10.1163/22941932-00002106 (IF=2,308; MNiSW=70).
 5. Marcin Klisz, Adam Miodek, Paweł Kojs, Holger Gärtner. 2018. Long slide holders for microscope stages. IAWA Journal, 39(4), s. 489–496. doi: 10.1163/22941932-20170213 (IF=3,182; MNiSW=25).

Projekty naukowe
1.05.2015 – 30.09.2015 – wykonawca w projekcie naukowym pt. „Określenie kolejnych faz ksylogenezy robinii akacjowej w przekroju sezonu wegetacyjnego z uwzględnieniem fazy wzrostu przed rozwojem liści oraz określenie wpływu temperatury na inicjowanie przyrostu drewna wczesnego po południowej (nasłonecznionej) stronie pnia” prowadzonym przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.
4.08.2016 – 30.11.2016 – wykonawca w projekcie naukowym dotyczącym badań anatomiczno-dendroekologiczno-dendrochronologicznych na wywiertach Picea abies (L.) H.Karst. prowadzonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Śląski Ogród Botaniczny.
4.09.2017 – 31.01.2018 – wykonawca w projekcie naukowym pt. „Mszaki, porosty i grzyby epifityczne występujące na drzewach Sorbus torminalis w rejonie Górażdży” prowadzonym przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie.

Staże naukowe
27.08.201310.09.2013 – staż w Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie.
16.07.20155.08.2015 – staż w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Współpraca międzynarodowa
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL – współpraca w zakresie konstrukcji adaptera stabilizującego do długich preparatów uzyskiwanych za pomocą core-microtome.

Współpraca krajowa
Instytut Badawczy Leśnictwa IBL – współpraca nad badaniem wpływu promieniowania słonecznego na dynamikę procesu ksylogenezy u drzew z gatunku Robinia pseudoacacia L.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – współpraca w zakresie analizy drewna pochodzącego z reliktowego okazu Pinus sylvestris L. rosnącego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (Sokolica).

Nagrody i wyróżnienia
Za aktywność naukową w latach 2013–2016 stypendium projakościowe, w latach akademickich od 2013/2014 do 2015/2016 stypendium dla najlepszych doktorantów, w roku akademickim 2015/2016 stypendium doktoranckie.

W 2018 roku wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
IAWA – International Association of Wood Anatomists.

Dydaktyka

Prowadzenie zajęć (wykłady, laboratoria) z przedmiotów Dendrologia, Biologia komórki, Fizjologia roślin, Fizjologia roślin drzewiastych na Uniwersytecie Opolskim.

Działalność organizacyjna

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego II konferencji naukowej „Metody analizy wzrostu promieniowego drzew w badaniach dendrochronologicznych”, 15 października 2013, Mikołów.

Działalność popularyzacyjna

 1. Wygłoszenie referatu pt. „Od Theobroma cacao do czekolady” podczas Dnia Roślin Opolskiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Opolskiego, 27 maja 2013 roku.
 2. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Fascynujące życie komórki” podczas Nocy Biologa, 10 stycznia 2014 roku.
 3. Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych pt. „Ujrzeć niedostrzegalne” podczas Opolskiego Festiwalu Nauki, 30 maja 2014 roku.
 4. Wykład pt. ”Mikroskopia bliżej nas” podczas Opolskiego Festiwalu Nauki, 30 maja 2014 roku.
 5. Przeprowadzenie zajęć terenowych z Botaniki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 16 czerwca 2014 roku.
 6. Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z Fizjologii roślin dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 1 grudnia 2014 roku.
 7. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z przedmiotu Biologia komórki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 9 grudnia 2014 roku.
 8. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Tajemnice mikroświata roślin” podczas Nocy Biologa, 9 stycznia 2015 roku.
 9. Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z Biologii roślin dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 16 lutego 2015 roku.
Przewiń do góry