e-mail: a.gizinska@obpan.pl

 

Zainteresowania badawcze
• Struktura i funkcjonowanie kambium waskularnego, w tym mechanizm tworzenia piętrowej struktury kambium, wpływ wzrostu intruzywnego na wzrost obwodu cylindra kambium, lokalizacja wzrostu intruzywnego w obrębie inicjałów kambium i ich pochodnych z uwzględnieniem rodzaju naprężeń mechanicznych występujących w obrębie kambium, ksylemu i floemu.
• Wpływ czynników środowiskowych na anatomię drewna.
• Wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie geograficzne drzew o różnym typie naczyniowości drewna.
• Strategie adaptacyjne stosowane przez drzewa liściaste.

Wykształcenie
2010 – licencjat (biotechnologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski.
2012 – licencjat (biologia spec. bioinformatyka), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski.
2012 – magister (biotechnologia spec. biotechnologia kosmetyków i wybranych farmaceutyków), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski.
2018 – doktor (obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski.

Wybrane publikacje

 1. Adam Miodek, Aldona Gizińska, Wiesław Włoch, Paweł Kojs. 2021. What do we know about growth of vessel elements of secondary xylem in woody plants? Biological Reviews. doi: 10.1111/brv.12785 (IF=12,820; MNiSW=200).
 2. Aldona Gizińska, Adam Miodek, Paweł Kojs. 2021. Rays hamper intrusive growth of vessel elements. Trees – Structure and Function, 35, s. 749–760. doi: 10.1007/s00468-020-02071-x (IF=2,529; MNiSW=100).
 3. Adam Miodek, Wiesław Włoch, Muhammad Iqbal, Aldona Gizińska, Paweł Kojs. 2021. Controversy over the mode of growth of cambial cylinder. The Botanical Review, 87, s. 243–257. doi: 10.1007/s12229-020-09237-9 (IF=3,083; MNiSW=100).
 4. Adam Miodek, Aldona Gizińska, Marcin Klisz, Tomasz Wojda, Krzysztof Ukalski, Paweł Kojs. 2020. Direct exposure to solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season in Robinia pseudoacacia. IAWA Journal, 41(1), s. 61–84. doi: 10.1163/22941932-00002106 (IF=2,308; MNiSW=70).

Projekty naukowe
1.05.2015 – 30.09.2015 – współwykonawca w projekcie naukowym prowadzonym przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.
4.08.2016 – 30.11.2016
– współwykonawca w projekcie naukowym prowadzonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Śląski Ogród Botaniczny.

Staże naukowe
27.08.201310.09.2013 – staż w Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie.
16.07.20155.08.2015 – staż w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Dydaktyka

Prowadzenie zajęć (wykłady, laboratoria) z przedmiotów Biologia komórki, Biologia komórki z cytofizjologią, Fizjologia roślin, Fizjologia roślin drzewiastych na Uniwersytecie Opolskim.

Działalność organizacyjna

Członek Komitetu Organizacyjnego II konferencji naukowej „Metody analizy wzrostu promieniowego drzew w badaniach dendrochronologicznych”, 15 października 2013, Mikołów.

Działalność popularyzacyjna

 1. Wygłoszenie referatu pt. „Chmiel zwyczajny Humulus lupulus i fascynujące napoje z niego” podczas Dnia Roślin Opolskiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Opolskiego (dnia 27.05.2013).
 2. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Fascynujące życie komórki” podczas Nocy Biologa (dnia 10.01.2014).
 3. Wykład pt. ”Mikroskopia bliżej nas” podczas Opolskiego Festiwalu Nauki (dnia 30.05.2014).
 4. Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z Fizjologii roślin dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (dnia 1.12.2014).
 5. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z przedmiotu Biologia komórki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (dnia 9.12.2014).
 6. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Tajemnice mikroświata roślin” podczas Nocy Biologa (dnia 9.01.2015).
 7. Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z Biologii roślin dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (dnia 16.02.2015).
Przewiń do góry