e-mail j.jura-morawiec@obpan.pl

tel. +48 609 107 070

Problematyka badań:

Anatomia rozwojowa roślin drzewiastych, a szczególnie wzrost i funkcjonowanie kambium waskularnego, mechanizm wzrostu intruzywnego oraz zagadnienia związane z przyrostem wtórnym u roślin jednoliściennych.

Wybrane publikacje:

 1. Jura-Morawiec J. 2019. Rhythmic growth and age estimation of aerial roots in Dracaena draco (Asparagaceae). Trees DOI: 10.1007/s00468-019-01880-z
 2. Jura-Morawiec J. 2016. Atypical origin, structure and arrangement of secondary tracheary elements in the stem of the monocotyledonous dragon tree, Dracaena draco. Planta doi: 10.1007/s00425-016-2593-4. IF 3,239; MNiSW 40.
 3. Jura-Morawiec J., Tulik M. 2016. Dragon’s blood secretion and its ecological significance. Chemoecology 26: 101-105. doi:10.1007/s00049-016-0212-2. IF 1,863. MNiSW=20.
 4. Tulik M., Jura-Morawiec J. 2016. Wymierne cechy elementów przewodzących w drewnie. Sylwan 160. IF 0,41; MNiSW 15 pkt.
 5. Jura-Morawiec J. 2015. Formation of amphivasal vascular bundles in Dracaena draco stem in relation to rate of cambial activity. Trees 29: 1493–1499. doi: 10.1007/s00468-015-1230-3.
 6. Jura-Morawiec J., Tulik M. 2015. Morpho-anatomical basis of dragon’s blood secretion in Dracaena draco stem. Flora 2013: 1-5. doi:10.1016/j.flora.2015.03.003.
 7. Jura-Morawiec J., Wiland-Szymańska J. 2014. A novel insight into the structure of amphivasal secondary bundles on the example of Dracaena draco L. stem. Trees 28: 871-877. doi: 10.1007/s00468-014-1000-7.
 8. Włoch W., Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M. 2013. Modelling for rearrangement of fusiform initials during radial growth of the vascular cambium in Pinus sylvestris L. Trees 27: 879-893. doi:10.1007/s00468-013-0842-8.
 9. Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Włoch W. 2011. Correlation of intrusive growth of cambial initials to rearrangement of rays in the vascular cambium. IAWA Journal 32: 313-332. doi:10.1163/22941932-90000060.
 10. Iqbal,M. Jura-Morawiec J., Włoch W., Mahmooduzzafar. 2010. Foliar characterstics, cambial activity and wood formation in Azadirachta indica A. Juss. as affected by coal–smoke pollution. Flora 205: 61-71. doi:10.1016/j.flora.2008.12.003.
 11. Karczewska D., Karczewski J., Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal, M. Krawczyszyn J. 2009. Mathematical modeling of intrusive growth of fusiform initials in relation to radial growth and expanding cambial circumference in Pinus sylvestris L. Acta Biotheoretica 57: 331-348. doi:10.1007/s10441-009-9068-y.
 12. Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Krawczyszyn J. 2009. Does intrusive growth of fusiform initials really contribute to circumferential growth of vascular cambium? Botany 87: 154-163. doi:10.1139/B08-122.
 13. Jura-Morawiec J., Włoch W., Kojs P., Iqbal M. 2008. Variability in apical elongation of wood fibres in Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. IAWA Journal 29: 143-152. doi:10.1163/22941932-90000175.
 14. Jura J., Kojs P., Iqbal M., Szymanowska-Pułka J., Włoch W. 2006. Apical intrusive growth of cambial fusiform initial along the tangential walls of adjacent fusiform initials: evidence for a new concept. Australian Journal of Botany 54: 493-504. doi:10.1071/BT05130.

Wybrane artykuły przeglądowe:

 1. Jura-Morawiec J., Tulik M., Iqbal M. 2015. Lateral meristems responsible for secondary growth of the monocots: a survey of the state of the art. Botanical Review 81:150–161. doi: 10.1007/s12229-015-9152-8.
 2. Tulik M., Jura-Morawiec J. 2011. Drewno reakcyjne a architektura korony drzewa. Sylwan 155: 808-815.
 3.  Jura-Morawiec J., Tulik M. 2010. Budowa pni drzew jednoliściennych. Sylwan 154: 755-763.

Inne formy działalności

 1. dydaktyka
 • Organizacja i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu funkcjonowania Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska w ramach programu edukacji ekologicznej młodzieży powiatu raciborskiego, Racibórz, III–V.2006
 • Koordynacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży powiatu mikołowskiego pt: “Poznajemy Śląski Ogród Botaniczny”, Mikołów, III–V.2007
 • Koordynacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu edukacji ekologicznej “Rośliny i klimat”. Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów, 2009-2010, 2011-2012
 1. działalność organizacyjna
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Metody Analizy Wzrostu Promieniowego Drzew w Badaniach Dendrochronologicznych” (Mikołów, I Konferencja 19-20 października 2012; II Konferencja 15 października 2013; III Konferencja 13-14 października 2014; IV Konferencja 14-15 września 2015)
 • Członek Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie (od 2007 r.)
 • Członek Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego (od 2011 r.)
 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego
 1. działalność popularyzacyjna
 •  Wykłady w ramach działań edukacyjno-promocyjno-informacyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 1) “Znaczenie programu Rośliny i klimat w dobie nasilających się zmian klimatycznych” 21.11.2009, Mikołów; 2) „Jak rośliny wpływają na klimat i jak zmiany klimatu wpływają na rozmieszczenie roślin?” 11.10.2010, Mikołów
Przewiń do góry