e-mail p.kojs@obpan.pl

tel. +48 22 754 26 10

Problematyka badań:

 

Problematyka badań obejmuje trzy główne zagadnienia. Pierwszym i podstawowym obszarem aktywności badawczej jest anatomia rozwojowa drzew. W szczególności zagadnienia: przebudowy układu komórek kambium waskularnego, podziały komórkowe w kambium waskularnym, procesy różnicowania komórek kambium, mechanizmy wzrostu promieniowego roślin drzewiastych. W obrębie tej dyscypliny zajmuję się także badaniami biomechanicznymi i fizjologicznymi oraz modelami jakościowymi wzrostu drzew liściastych i iglastych.

Drugim zagadnieniem jest czynna ochrona roślin w tym zagadnienia związane z systemami ochrony gatunków rzadkich, uprawy roślin ex situ, translokacje zbiorowisk roślinnych, zagadnienia funkcjonowania ogrodów botanicznych, sieciowanie instytucji oraz zagadnienia związane z zarządzaniem i organizacją jednostek wielofunkcyjnych w złożonych środowiskach adaptacyjnych.

Trzecim zagadnieniem jest szeroko rozumiana edukacja i miejsce ogrodów botanicznych w systemach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Wszystkie powyższe zagadnienia połączone są badaniami w następujących obszarach:

 • analiza jakościowa złożonych systemów adaptacyjnych z wykorzystaniem analizy morfologicznej
 • zagadnienia cykliczności
 • systemy realizujące założenia zrównoważonego rozwoju
 • ontologia i metafizyka systemów adaptacyjnych

Wybrane publikacje:

 1. Miodek A., Gizińska A., Klisz M., Wojda T., Ukalski K., Kojs P. 2019. Direct exposure to solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season in Robinia pseudoacacia. IAWA Journal. DOI: 10.1163/22941932-00002106
 2. Nowak A., Maślak M., Nobis M., Nowak S., Kojs P., Smieja A. 2015. Is the riparian habitat creation an effective measure of plant conservation within the urbanized area? Ecological Engineering 83:125-134. doi: 10.1016/j.ecoleng.2015.06.009.
 3. Wistuba M., Chochół K., I. Malik, Michałowicz P., W. Pilorz, Kojs P. 2015. Vertical variability of tree-ring eccentricity in stems of Scots pine trees (Pinus sylvestris L.) w: Wilson, R., Helle, G., Gärtner, H. (Eds.) (2015): Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014: May 6th – 10th, Aviemore, Scotland, UK, (Scientific Technical Report; 15/06), 13th TRACE conference (Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology) (Aviemore, Scotland 2014), Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ: 122. doi: 10.2312/GFZ.b103-14055.
 4. Kojs P. 2014. Measuring synergy within gardens and parks: Using graphic matrices to evaluate the coherence of environmental, economic and social activities. W: Final Report of the Hybrid Parks Project, Kolonia, INTERREG IV C: 20-23. HYB-2014-02-Final-Report-L7-neu.
 5. Włoch W., Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M. 2013. Modelling for rearrangement of fusiform initials during radial growth of the vascular cambium in Pinus sylvestris L. Trees 27:879–893. doi: 10.1007/s00468-013-0842-8.
 6. Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Owczarek P. 2013. Application of eccentric growth of trees as a tool for landslide analyses (the example of Picea abies Karst. in the Carpathian and Sudeten Mountains – Central Europe). Catena 111: 41–55. doi: 10.1016/j.catena.2013.06.027.
 7. Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Włoch W. 2011. Correlation of intrusive growth of cambial initials to rearrangement of rays in the vascular cambium. IAWA Journal 32 (3): 313–331. doi: 10.1163/22941932-90000060.
 8. Kojs P., Malik I., Wistuba M. 2012. Mechanizmy wzrostu ekscentrycznego i formowania się drewna reakcyjnego w kontekście badań dendrogeomorfologicznych — wprowadzenie do nowej hipotezy. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 14:1 (30): 147-156. ISSN 1509-1414.
 9. Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Krąpiec M. 2012. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w analizie dynamiki osuwiska – przykład z masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 14:1 (30): 185-194. ISSN 1509-1414.
 10. Kojs P., Rusin T. 2011. Diurnal strains in plants. In: Encyclopedia of Agrophysics. Edited by J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec:, Springer Verlag, pp. 220-224. (Encyclopedia of Earth Sciences Series part IV). ISBN: 978-90-481-3584-4.
 11. Rusin T., Kojs P. 2011. Plant biomechanics. In: Encyclopedia of Agrophysics. Edited by J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec:, Springer Verlag, pp. 602-605 (Encyclopedia of Earth Sciences Series part IV). ISBN: 978-90-481-3584-4.
 12. Kojs P. 2011. The Silesian Botanical Garden Network – an introduction to the idea. s. 71-92. W: Back to Eden – Challenges for Contemporary Gardens. Conference proceedings. Mikołów 2011. ss.171. ISBN 978-83-933846-1-7.
 13. Wilczek A., Włoch W., Iqbal M., Kojs P. 2011. Position of rays and lateral deviation of vessel elements in the stem wood of some dicotyledonous species with storeyed, double-storeyed and non-storeyed cambia. Botany 89: 849–860. doi: 10.1139/b11-074.
 14. Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Krawczyszyn J. 2009. Does intrusive growth of fusiform initials really contribute to circumferential growth of vascular cambium? Can. J. Bot. 87(2): 154–163. doi:10.1139/B08-122.
 15. Karczewska D., Karczewski J., Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Krawczyszyn J., 2009. Mathematical modeling of intrusive growth of fusiform initials in relation to radial growth and expanding cambial circumference in Pinus sylvestris L. Acta Biotheoretica 57: 331-348. doi: 10.1007/s10441-009-9068-y.
 16. Jura-Morawiec J. Włoch W., Kojs P., Iqbal M., 2008. Variability in apical elongation of wood fibres in Lonchocarpus sericeus. IAWA Journal 29: 143-152. doi: 10.1163/22941932-90000175.
 17. Jura J., Kojs P., Iqbal M., Szymanowska-Pułka J., Włoch W. 2006. Apical intrusive growth of cambial fusiform initials along the tangential walls of adjacent fusiform initials: evidence for a new concept. Australian Journal of Botany 54: 493–504. doi: org/10.1071/BT05130.
 18. Kojs P. 2006. Successful history of Singapore Botanic Gardens. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 15: 45–52. ISSN – 1230-3291.
 19. Szendera W., Włoch W., Kojs P. Jura J., Wilczek A. 2005. Natural potential of the Silesian Botanical Garden in conservation of wild plant and crop plant diversity. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 14: 9-18. ISSN – 1230-3291.
 20. Kojs, P., Rusin A., Iqbal M., Włoch W., Jura J. 2004. Readjustments of cambial initials in Wisteria floribunda (Willd.) DC for development of storeyed structure. New Phytologist 163: 287-297. doi: 10.1111/j.1469-8137.2004.01120.x.
 21. Kojs P., Włoch W., Rusin A. 2004. Rearrangement of cells in storied cambium of Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. connected with formation of interlocked grain in the xylem. Trees 18:136-144. doi: 10.1007/s00468-003-0292-9.
 22. Kojs P., Kojs R. 2004. Educational spaces in botanical gardens. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 13: 125-132. ISSN – 1230-3291.
 23. Rusin A., Kojs P., Włoch W., Duda J. 2004 Course of Ecology in Nature. Educational Paths in Arboretum of Brama Morawska in Racibórz. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb., 13: 147-150. ISSN – 1230-3291.
 24. Włoch W., Kojs P., Szymanowska-Pułka J., Szendera W. 2004. Silesian Botanical Garden – a proposal for agriculture and forestry. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 13: 95- 111. ISSN – 1230-3291.
 25. Włoch W., Mazur E., Kojs P. 2001. Intensive change of inclination of cambial initials in Picea abies (L.) Karst. tumours. Trees 15:498-502. doi: 10.1007/s00468-001-0127-5.

Wybrane artykuły przeglądowe

 1. Kojs W., Kojs P. 2016. Metodologiczne i pedagogiczne aspekty Batesona poszukiwań tego, co łączy. ss. 346-369, W: Humanistyczne wyzwania kontekstów ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. M. Jaworska – Witkowska, L. Witkowski (red.) WSB w Dąbrowie Górniczej. ss. 636. ISBN 978-83-64547-11-9.
 2. Kojs P. 2016. Śląski Ogród Botaniczny na tle zadań i funkcji współczesnych ogrodów botanicznych. ss. 21 – 34. W: Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach -Wybrane aspekty programowania przekształceń śląskiego ogrodu botanicznego w Mikołowie. Jan Rabiej (red.). Politechnika Śląska w Gliwicach. ss. 142. ISBN 978-83-7880-391-1.
 3. Jura J., Włoch W., Kojs P., Wilczek A., Szendera W. 2005. Current trends in the structural investigations of the vascular cambium. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 14: 43-47. ISSN – 1230-3291.
 4. Wilczek A., Jura J., Włoch W., Kojs P. Szendera W. 2005. The significance of the field shrubs and hedges in biodiversity conservation. The old field shrubs and hedges of Silesian Botanical Garden. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 14: 49-54. ISSN – 1230-3291.
 5. Kojs P., Rusin A., Włoch W., Szendera W. 2003. Storeyed structure of cambium as an adaptative strategy to environmental conditions in trees forming the canopy and emergent layer of the tropical rain forests. Biul. Ogr. Bot., Muzeów i Zb. 12: 29-23. ISSN – 1230-3291.

Redakcja książek

Puchalski J., Wiland – Szymańska J., Szymczak G., Kojs P., 2014. (red.) Projekt FlorNatur ROBiA: „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”, Wydawca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Mikołów 2014, ISBN 978-83-940693-0-8.

Inne formy działalności

a. dydaktyka

1. 10. 2005 – 30.09.2009

 

adiunkt w Uniwersytecie Opolskim – prowadzenie ćwiczeń w zakresie botaniki ogólnej, anatomii roślin, pracowni magisterskich, opieka techniczna nad pracami magisterskimi

1. 10. 2002 – 30.09.2005

 

adiunkt w Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie – prowadzenie ćwiczeń i wykładów z ekologii z ochroną środowiska, edukacji ekologicznej; metodyki środowiska społeczno – przyrodniczego; biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, podstaw anatomii człowieka, fizjologii człowieka z elementami biochemii oraz podstaw pracy naukowej.

1. 10. 2000 – 30. 09. 2002

 

wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach – prowadzenie ćwiczeń i wykładów z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego, ekologii, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania oraz anatomii człowieka

1. 10. 1998 – 30. 09. 2000

 

asystent w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach – prowadzenie ćwiczeń i wykładów z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego, ekologii, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania oraz anatomii człowieka.

 

 1. działalność organizacyjna

od 2016

Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

od 2016

Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Geopark Kielce

od 2016

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

od 2015

Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie

od 2015

Członek Rady Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity)

od 2015

Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego

 

2013

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych Kraków, 2013

2013 – nadal

Członek Rady Społeczno-Naukowej przy Hodowli Żubrów w Jankowicach, Nadleśnictwo Kobiór

2013 – nadal

Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu

2012-2014

Członek Komitetu Sterującego w Projekcie Hybryd Parks w ramach programu INTERREG IV C

2012 – nadal

Członek Polskiego Towarzystwa Dendrochronologicznego

05.03.2012- nadal

Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach

2011- nadal

Wiceprezes Towarzystwa Ekosferyczna Osada

2011- 2019

Prezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

2010-2012

Przewodniczący Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce

15.05.2007 – nadal

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

2005 – nadal

Kierownik Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin w Mikołowie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Botanicznej w Powsinie

2007 – 2011

Współzałożyciel i Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego

styczeń-lipiec 2004

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czesko-Polsko-Słowackiej Konferencji Naukowej Ogrodów Botanicznych Cieszyn, 5-8 lipca 2004 “Zachowanie Różnorodności Biologicznej i Edukacja Ekologiczna – Wyzwania Zjednoczonej Europy”

01. 04. 2004-31. 09. 2004

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie ds. dydaktycznych w Andrychowie

01. 02. 2003 – 01.05.2004

Członek Zespołu Doradców Ministra Środowiska

2003 – nadal

Członek Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

2003-2007

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny

2003-2007

Sekretarz w Zarządzie Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny

01. 01. 2003 – 30. 09 2003

Pełnomocnik Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie ds. dydaktycznych w Andrychowie

Od 2002

Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie

od 1999

Udział w organizacji Arboretum Bramy Morawskiej i Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska w Raciborzu

1998

Członek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych Cieszyn 1998.

1997-2007

Współzałożyciel i sekretarz Towarzystwa na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego

1996-1998

Starosta Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

1990-1992

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego, organizator “Dni Wydziału” i wystaw – kiermaszów roślin ozdobnych, współorganizator Juwenaliów na Uniwersytecie Śląskim

2019- nadal

Wiceprezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 1. działalność popularyzacyjna

I.Publikacje popularnonaukowe (książki i broszury)

 1. Kojs P. 2013. Od zrównoważonego rozwoju do zrównoważonej przyszłości. Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów. (broszura)
 2. Duda J., Kojs P., Rusin A., Samojedny A., Szendera W., Włoch W. 2002. Ścieżki dydaktyczne w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Urząd Miasta Racibórz WOŚiR. (książka)
 3. Kojs P., Włoch W., Szendera W. 1998. Czas na Górnośląski Ogród Botaniczny, Kubajak. ss. 23. (broszura)
 4. Wika S., Włoch W., Kojs P. 1997. Dlaczego powinien powstać duży regionalny ogród botaniczny na Śląsku? Planta ss.6. (broszura)

II.Publikacje popularnonaukowe (artykuły)

 1. Kojs P. 2011. Słów kilka o Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie – A few remarks on Silesian Botanical Garden in Mikołów. Wiadomości Botaniczne 2011 55(1/2): 145-149.
 2. Wiesław Włoch, Waldemar Szendera, Paweł Kojs 2000. Śląski Ogród Botaniczny. Chronologia wydarzeń. Aura ISSN 0137-3668 7:16-19.
 3. Rusin A., Włoch W., Szendera W., Kojs P., 2001. Pracownia Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska przy Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk. OIKOS Warsztaty Świadomości Ekologicznej 8: 2- 6, Śląskie ABC Rybnik.
 4. Duda J., Kojs P., Szendera W., Trząski L., Włoch W. 2000. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. OIKOS Warsztaty Świadomości Ekologicznej 7: 2-9. Wyd. Śląskie ABC. Rybnik.
 5. Kojs P. 1999, Życie ulicy Indii. OIKOS Warsztaty Świadomości Ekologicznej 4: 22-25, Śląskie ABC Rybnik.
 6. Włoch W., Kojs P., Szendera W. 1998. Jaki będzie Górnośląski Ogród Botaniczny?, Zielona Liga, maj. s. 10-11.
 7. Kojs P. 1998. Górnośląski Ogród Botaniczny – przełamywanie stereotypu, Sejmik Samorządowy 9: 29-30.
 8. Kojs P., Szendera W., Włoch W. 1997. Czas na Górnośląski Ogród Botaniczny, Sejmik Samorządowy 9: 31-33.

III.Wykłady popularnonaukowe

 1. Kojs P. 2015. Zmiana – szansa czy zagrożenie? Czy zmianę można przeczekać, czy trzeba się do niej zaadaptować? 14.01.2015 r., Mikołów.
 2. Kojs P. 2015. Zmiana – szansa czy zagrożenie? Czy zmianę można przeczekać, czy trzeba się do niej zaadaptować? 16.01.2015 r., Mikołów.
 3. Kojs P. 2015. Zmiana – szansa czy zagrożenie? Czy zmianę można przeczekać, czy trzeba się do niej zaadaptować? 28.01.2015 r., Mikołów.
 4. Kojs P. 2015. Zmiana – szansa czy zagrożenie? W jaki sposób wiedza o zmianie może pozwolić nam łatwiej się do niej zaadoptować? 06.02.2015 r., Mikołów.
 5. Kojs P. 2015. Zmiana – szansa czy zagrożenie? Jakie mogą być skutki zmiany dla każdego z nas? 09.02.2015 Mikołów
 6. Kojs P. 2015. Silesian Botanical Garden – from military base to botanical garden – referat dla samorządu z Wageningen oraz Mikołowa i powiatu mikołowskiego.
 7. Kojs P. 2015. Śląski Ogród Botaniczny – instytucja na miarę regionu – Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 29.01.2015 r. – referat dla przedstawicieli samorządu z Bielska Białej i Mikołowa.
 8. Kojs P. 2015. From military base to botanical garden – referat dla uczestników rajdu rowerowego z Holandii i Kanady organizowanego przez samorząd Mikołowa, 22.04.2015 r., Mikołów.
 9. Kojs P. 2015. Uwarunkowania organizacyjno-finansowe funkcjonowania Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Referat wygłoszony na sesji Rady Miasta w Mikołowie, 26.05.2015 r., Mikołów.
 10. Kojs P. 2013. 10 lat Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń, Referat wygłoszony w Ramach konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pt. „Natura 2000”, 15, 03. 2013 r., Mikołów.
 11. Kojs P. 2013. „A role of Silesian Botanical Garden in the network of Polish botanical gardens – Investments in Environmental Protection” (referat) warsztat pt. „Hybrid Parks – Envirnomental aspects 1”, INTERREG IVC, 17-18 04. 2013 r., Paola, Malta.
 12. Kojs P. 2013. Zadania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ochronie przyrody – Referat wygłoszony w ramach seminarium zorganizowanego przez Towarzystwo Mieszkańców Gminy Pilchowice, 27.04. 2013, Mikołów.
 13. Kojs P. 2013. W jaki sposób drzewa rosną na grubość? (referat). Seminarium jubileuszowe z okazji 40-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi; 13. 06. 2013 r., Łódź.
 14. Kojs P. 2013. Łąki, ogrody, inspiracje – po co nam ogrody botaniczne? Wykład wygłoszony w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z okazji Dni Kwiatów, 23.06.2013 r., Zabrze.
 15. Kojs P. 2013. Powiatowe Centrum Nauki w Złotym Potoku, Referat wygłoszony dla Rady Powiatu Częstochowskiego, 19.07.2013 r., Częstochowa.
 16. Kojs P. 2013. Szanse i zagrożenia związane z utworzeniem sieci parków i ogrodów w województwie śląskim. (referat) Seminarium pt. „Zieleń miejska a rozwój zrównoważony”, 18. 10. 2013 r., Radzionków.
 17. Kojs P., Osmalak M., 2013. „Sielsian Botanical Callendar” (referat). warsztat pt. „Hybrid Parks – Social Aspects 2”, INTERREG IVC, 7-8 11.2013 r., Ferrara, Włochy.
 18. Kojs P. 2013. Sustainable Adaptation – radial growth and development of a tree as a model of sustainable development of a local community (referat). Seminarium programowe w ramach programu Grundwig “Long live learning” pt. “Green Education- Back to the Nature” 04.12.2013 r., Mikołów.
 19. Kojs P. 2013. Współpraca stowarzyszeń w edukacji na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Synergia czy konkurencja (referat) Seminarium pt. „Zakładanie przyszkolnych ogrodów siedliskowych i ich wykorzystanie w edukacji”, 07.12.2013 r., Radzionków.
 20. Kojs P. 2012. Mechanizmy wzrostu promieniowego drzew – od modelu „auksynowego” do modelu „tigmo-osmotycznego”. Wykład dla pracowników naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 12.01.2012 r., Poznań.
 21. Kojs P. 2012. Co drzewa robią nocą? Wykład otwarty w ramach Nocy Biologów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13.01.2012, Poznań.
 22. Kojs P. 2012. W jaki sposób drzewa rosną na grubość – od klasycznej do nowej hipotezy, Organizatorzy: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, sala im. prof. Z. Czubińskiego w Ogrodzie Botanicznym UAM, ul. Dąbrowskiego 165, 03.04.2012, Poznań.
 23. Kojs P. 2012. Wśród drzew żyjemy – ogrody dendrologiczne. Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, 24.04.2012 r., Gliwice.
 24. Kojs P. 2012. Śląski Ogród Botaniczny. Wykład otwarty w ramach Fascination of Plants Day 2012. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 18.05.2012 r., Katowice.
 25. Kojs P. 2012. Od klasycznego do nowego modelu przyrostu promieniowego drzew. Instytut Botaniki PAN w Krakowie. Referat w ramach posiedzenia PTB o. w Krakowie, 11 października 2012, Kraków.
 26. Kojs P. 2012. How to develop hybrid park from a botanical garden? Economic aspects. (referat) Economic Aspects of Hybrid Parks, Hybrid Parks workshop in Schloss Dyck / North Rhine-Westphalia (NRW), 15-16. 10. 2012 r., Niemcy.
 27. Kojs P. 2012. Od mechanizmów wzrostu intruzywnego do tigmo-osmotycznej hipotezy przyrostu promieniowego drzew liściastych – czyli w jaki sposób drzewa rosną na grubość? Seminarium Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin PAN OB CZRB w Powsinie, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, 29.10.2012 r., Mikołów.
 28. Kojs P. 2012. W jaki sposób drzewa rosną na grubość? Od klasycznego do nowego modelu przyrostu promieniowego drzew. Referat wygłoszony w ramach posiedzenia Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Poznańskiego Oddziału PAN. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 c, 30.11.2012 r., Poznań.
 29. Kojs P. 2012. Podsumowanie prac wykonanych w ramach projektu związanego z ochroną bioróżnorodności starych odmian czereśni w Krainie św. Anny. (referat) III Seminarium „Analiza bioróżnorodności z naciskiem na stare odmiany czereśni w obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny i niezbędne działania służące ich ocaleniu”, Organizatorzy: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny, 05.12.2012 r., Strzelce Opolskie.
 30. Kojs P. 2012. Rola ogrodów botanicznych w czynnej ochronie bioróżnorodności. Seminarium pt:, Organizatorzy: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Ogród Botaniczny w Radzionkowie, 07.12.2012 r., Radzionków.
 31. Kojs P. 2012. Rola ogrodów botanicznych w czynnej ochronie bioróżnorodności. Seminarium pt. Działania kompensacyjne na rzecz ochrony przyrody – teoria i praktyka. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN o/Katowice, CINiBA ul. Bankowa 11a, 11.12.2012 r., Katowice.
 32. Kojs P. 2011. Okołodobowe odkształcenia kambium waskularnego drzew liściastych a wzrost intruzywny komórek inicjalnych – model jakościowy. Referat wygłoszony w ramach Seminariów Pracowni Badań nad Systemami Adaptacyjnymi Śląskiego Ogrodu Botanicznego, 07. 02. 2011 r., Mikołów.
 33. Kojs P. 2011. Od drewna reakcyjnego do biogeograficznego rozmieszczenia drzew. Referat wygłoszony w ramach Seminariów Pracowni Badań nad Systemami Adaptacyjnymi Śląskiego Ogrodu Botanicznego, 07.11.2011 r., Mikołów.
 34. Kojs P. 2010. Stres środowiskowy generowany w skrajnych uwarunkowaniach siedliskowych a produkcja substancji biologicznie czynnych (referat). Seminarium pt. Rośliny zielarskie we florze ciepłolubnych muraw. Ogród Botaniczny w Radzionkowie,10. 02. 2010 r., Radzionków.
 35. Kojs P. 2010. Osmo-mechaniczna hipoteza wzrostu promieniowego drzew. Sesja Polskiego Towarzystwa Botanicznego o. w Warszawie, SGGW, 08.04. 2010 r., Warszawa.
 36. Kojs P. 2010. Czy wzrost roślin lądowych jest efektem ubocznym adaptacji do stresu osmotycznego? (referat), Seminaria Instytutu Fizjologii Roślin PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, 25.06.2010 r., Kraków.
 37. Kojs P. 2010. Wprowadzenie do anatomii rozwojowej drzewa – przyrost wtórny. Referat wygłoszony w ramach Seminariów Pracowni Badań nad Systemami Adaptacyjnymi Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów.
 38. Kojs P. 2010. Isomorphic Model of Sustainable Development. Referat wygłoszony w ramach Seminariów Pracowni Badań nad Systemami Adaptacyjnymi Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów.
 39. Kojs P. 2010. Czy zrównoważony rozwój ochroni nas przed zmianami klimatu? (referat) Seminarium pt. Rośliny i klimat. 11. 10. 2010 r., Mikołów.
 40. Kojs P. 2010. Osmo-mechanical hypothesis of radial growth of trees Wykład dla studentów studiów doktoranckich na zaproszenie Dr. Gupta, Forest Research Institute, 14.12.2010 r., Dehradun, Indie.
 41. Kojs P. 2010. Significance of diurnal strains in radial growth of trees. Wykład dla doktorantów wydziału biologii, Uniwersytet Hamdard, 16.12.2010 r., Deli, Indie.
 42. Kojs P. 2009. Atrakcje turystyczno-ekologiczne o walorach edukacyjnych (referat). Seminarium pt. Wędrówka krajoznawcza po ziemi pszczyńskiej I, 06.11.2009 r., Tychy.
 43. Kojs P. 2009. Jakościowy model wzrostu promieniowego drzew liściastych (referat). Seminarium pt. „Mechanizmy wzrostu promieniowego roślin”, 17.11.2009 r., Mikołów.
 44. Kojs P. 2009. Czy można połączyć mocne strony ochrony ex situin situ i wyeliminować słabe – przykład ciepłolubnych muraw napiaskowych odtwarzanych w Radzionkowie. (referat). Seminarium pt. Ochrona ex situ ciepłolubnych muraw napiaskowych w Radzionkowie, 18.11.2009 r., Radzionków.
 45. Kojs P. 2009. Rozwój edukacji przyrodniczej w terenie (referat). Seminarium pt. Wędrówka krajoznawcza po ziemi pszczyńskiej II, 18.11.2009 r., Mikołów.
 46. Kojs P. 2009. O potrzebie i warunkach zachowania różnorodności biologicznej (referat). Seminarium pt. Wędrówka krajoznawcza po ziemi pszczyńskiej III, 15.12.2009 r., Pszczyna.
 47. Kojs P. 2008. Diurnal strains as a driving force for the radial growth in woody plants. (referat) Seminarium naukowe pt.: Towards the mechanisms of radial growth in plants. 12. 04. 2008 r., Mikołów.
 48. Kojs P., Włoch W. 2007. W kierunku mechanizmów przebudowy układu komórek kambium. Hamdard University, 03.01.2007 r., Delhi, Indie.
 49. Kojs P. 2007. Koncepcja utworzenia Centrum Badań nad Zmianami Klimatu, 05.07.2007 r., Mikołów.
 50. Kojs P. 2007. Dlaczego zmienia się klimat i co z tego wynika? W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Klęskom Żywiołowym, 18.10.2007 r., Mikołów.
 51. Kojs P., Włoch W. 2007. Rola lasów w ochronie klimatu – las pierwsza ofiara zmian klimatycznych. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Klęskom Żywiołowym, 18.10.2007 r., Mikołów.
 52. Kojs P., Włoch W. 2007. „Postępy w badaniach kambium” w ramach Refreshing course in botany. NEHU University 22.11.2007 r., Shillong, Indie.
 53. Włoch W., Kojs P. 2007. „Postępy w anatomii roślin” w ramach Refreshing course in botany. NEHU University, 22.11.2007 r., Shillong, Indie.

IV.Strony WWW

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Kojs

https://scholar.google.pl/citations?user=eAU98osAAAAJ&hl=pl&authuser=1

 

 1. Staże, praktyki, wyprawy naukowe

2010 (2 tygodnie)

Indie – Uniwersytet Hamdard w Deli – wyjazd naukowy na zaproszenie prof. Iqbala w ramach wymiany naukowej PAN/INSA Konferencja w Narodowym Instytucie Botaniki w Lucknow; Narodowy Instytut Leśnictwa w Dehra-Dun, wykłady i seminaria na temat anatomii rozwojowej drzew.

2007 (3 tygodnie)

Indie – Uniwersytet Hamdard w Deli – wyjazd naukowy na zaproszenie prof. Iqbala w ramach wymiany naukowej PAN/INSA Indie od 10.11.2007–04.12.2007. Centralny instytut badań i kształcenia zawodowego dotyczącego gleby i wody w Dehra-Dun, Narodowy Instytut Leśnictwa w Dehra-Dun, Shillong NEHU University – wykłady i seminaria na temat anatomii rozwojowej kambium, Konferencja Indyjskiego Towarzystwa Botanicznego w Gwaliorze Uniwersytet Jiwaji, Gwalior.

2006/2007 (3 tygodnie)

Indie – Uniwersytet Hamdard w Deli – wyjazd naukowy na zaproszenie prof. Iqbala w ramach badań własnych Uniwersytetu Opolskiego od 14.12.2007–04.01.2007. Himachal Pradesh University Shimla, M.K. Seth, Department of Bio‐Sciences.

2005 (3 tygodnie)

ukończenie kursu zarządzania ogrodami botanicznymi organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Singapuru i National Parks w Singapurze.

2002 (3 tygodnie)

Indie – Narodowy Instytut Botaniki w Lucknow, Narodowy Instytut Kauczuku w Kotayam, Uniwersytet w Allahabadzie, Uniwersytet Hamdard w Deli, Narodowy Instytut Leśnictwa w Dehra-Dun – wyjazd naukowy. Wyjazd w ramach wymiany naukowej PAN/CSIR Indie od 9. 11. 2002 – 30. 11. 2002. Wykłady w Allahabadzie na Wydziale Botanicznym Uniwersytetu w Allahabadzie oraz w Delhi w Hamdard University na temat mechanizmów przebudowy układu komórek kambium.

1999 (2 tygodnie)

Indie – Narodowy Instytut Botaniki w Lucknow – staż naukowy

1996 (2 miesiące)

Indie – Nepal – wyprawa przyrodnicza i naukowa w celu pozyskania materiału do pracy doktorskiej (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Muzułmańskiego w Aligahr)

1992/1993 (10 miesięcy)

Uniwersytet Greenwich, Londyn, program Tempus

1988

Uniwersytet Segedyński, semestr na Wydziale Biologii

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry