instagram
fb
en

mgr inż. Maciej Niedzielski

e-mail: m.niedzielski@obpan.pl

tel.: +48 22 648 38 56 wew. 218; +48 22 754 26 07

Problematyka badań:

Moim obszarem badawczym są zagadnienia ochrony ex-situ roślinnych zasobów genowych. Podstawowymi tematami są zarówno teoretyczne jak praktyczne aspekty długoterminowego przechowywania materiału biologicznego. Zasadniczym obiektem badań są nasiona typu orthodox przechowywane w bankach nasion i spoczynkowe pąki drzew owocowych przechowywane w warunkach kriogenicznych (ciekłym azocie). Badania obejmują zagadnienia fizjologii i biochemii starzenia się nasion jak i możliwych zmian genetycznych w przechowywanych populacjach nasion. Badania dotyczące krio-przechowywania tkanek roślinnych obejmują badanie możliwości zastosowania zamrażania w ciekłym azocie w odniesieniu do różnych gatunków jak i optymalizację zastosowanych metod traktowania wstępnego jak i krioochrony i zamrażania materiału. Praktyczne aspekty przechowywania obiektów w banku genów obejmują monitoring zmian żywotności nasion i optymalizację szczegółowych parametrów przechowywania.

 

Wybrane publikacje:

 1. Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. „EX SITU PLANT CONSERVATION” PRACTICAL ACTIVITIES HANDBOOK. Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw-Powsin, POLAND, 11-15 July 2017.

 2. Monder M., Woliński K., Niedzielski M., Pacholczak A., 2016 The impact of seasonal changes in plant tissue on rhizogenesis of stem cuttings of the once flowering Roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1): 92-99. DOI: 10.15835/nbha43210244. IF=0,451. MNiSW=15

 3. Mikuła A., Tomiczak K., Makowski D., Niedzielski M., Rybczyński J.J. (2015). The effect of moisture content and temperature on germination and developmental behaviour of Osmunda regalis green spores. Acta Physiologiae Plantarum (zaakceptowana do druku).

 4. Niedzielski M., Cieślak B., Puchalski J., Obiedziński M. (2015). Seed longevity of cereal seed samples during hermetic vs. ‘open’ storage at 35°C and the effect of headspace gasses in hermetically stored samples. Annual Wheat Newsletter, Wheat Genetic and Genomic Resources Center at Kansas State University, vol. 61: 44-45

 5. Puchalski J., Niedzielski M., Woliński K., Niemczyk M., Walerowski P., Kapler A. (2014). Long-term seed and tissue storage of wild and cultivated plants in the Botanical Garden of Polish Academy of Science in Warsaw. w: materiały konferencyjne The international workshop “Current technologies of forest seed treatment”, Leśny Bank Genów w Kostrzycy, 21-25.05.2012: 66-72

 6. Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K.( 2014). Effect of rooting preparations on protein, chlorophyll and carotenoid content in leaves of Rosa gallica 'Duchesse d'Angoulême' cuttings, w: Dendrobiology, vol. 72: 29-39 DOI: 10.12657/denbio.072.002

 7. Woliński K., Niedzielski M., Puchalski J. 2013. Cryogenic preservation of fruit trees genetic resources. Biologija. 2013. Vol. 1: 131, Lietuvos Mokslu Akademia

 8. Niedzielski M., Woliński K. (2011). Ocena możliwości hartowania pąków spoczynkowych grusz dla wzrostu odporności na zamrażanie w ciekłym azocie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48:123-130.

 9. Woliński K., Niedzielski M., Puchalski J. (2011). Zastosowanie metod kriogenicznych do długotrwałego przechowywania materiału roślinnego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 504-512.

 10. Piotrowicz-Cieślak A., Niedzielski M., Michalczyk D.J., Łuczak W., Adomas B. (2010). Soluble carbohydrates in cereal (wheat, rye, triticale) seed after storage under accelerated ageing conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79; 21-25. DOI: 10.5586/asbp.2010.003

 11. Niedzielski M., Łuczak W., Puchalski J., Gozdowski D., Kubicka H. (2010). Analiza zmienności genotypowej form lokalnych żyta ozimego (Secale cereale L.) o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 555, 269-281.

 12. Niedzielski M., Walters C., Łuczak W., Hill L.M., Puchalski J. (2009). Assessment of variation in seed longevity within rye, wheat and the intergeneric hybrid triticale. Seed Science Research 19(4): 213-224. DOI: 10.1017/S0960258509990110

 13. Niedzielski M., Walters C., Łuczak W., Hill L.M., Puchalski J. (2008). Variation of seed aging rate among lines of wheat, rye and triticale in response to storage humidity. Polish Journal of Natural Science, Supp. 5, 94-95.

 14. M. Boczkowska, M. Niedzielski, J. Puchalski (2007). Molecular studies and seed ageing effects In relation to long-term storage of rye seeds. Vorträge für Pflanzenzüchtung, 71: 270-272.

 15. Łuczak W., Niedzielski M., Martyniszyn A., Puchalski J. (2007). Żywotność ziarniaków przechowywanych w banku I ocean wybranych obiektów kolekcji żyta zwyczajnego (Secale cereale L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 517: 149-159.

 16. Niedzielski M., Buczyńska B., Puchalski J. (2007). Kriokonserwacja zasobów genowych jabłoni. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 517: 159-167.

 17. Mikuła A., Niedzielski M., Rybczyński J.J. (2006). The use of TTC reduction assay for assessement of Gentiana ssp. cell suspension viability after cryopreservation. Acta Physiologiae Plantarum 28: 315-324. DOI 10.1007/s11738-006-0027-9

 18. Kubicka H. Puchalski J., Niedzielski M., Łuczak W., Martyniszyn A. (2006). Gromadzenie i ocena zasobów genowych żyta. Biuletyn IHAR. 240/241: 141-149.

 19. Barzali M., Lohwasser U., Niedzielski M., Berner A. (2005). Effects of different temperatures and atmospheres on seed and seedling traits in a long-term storage experiment on rye (Secale cereale L.). Seed Sci. and Technol., 33, 713-721. DOI: 10.15258/sst.2005.33.3.19

 20. Grabowska E., Latkowska M.J., Mikuła A., Niedzielski M. (2004). Cryopreservation of embryogenic cultures of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst..) w: Hvoslef-Eide A.K. (red.) COST 843 WORKING GROUP 2. Advanced Regeneration In-vitro. Report No. 11-04. AgriculturalUniversity of Nowary (NHL).

 21. Niedzielski M, Łuczak W, Puchalski J (2004). Zawartość dwualdehydu malonowego (MDA) w ziarniakach żyta, pszenicy i pszenżyta poddanych naturalnemu i przyspieszonemu starzeniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 497, 172-181.

 22. M. Niedzielski, J. Puchalski (2003). Germinability of rye seeds after 22 years of storage under controlled atmosphere. In: W. Święcicki, B. Naganowska and B. Wolko (eds.) „Broad Variation and Precise Characterization – Limitation for the Future”, EUCARPIA European Association for Research on Plant Breeding, Section Genetic Resources. Storing of Gene Resources: 143-145.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.