asystent

e-mail m.niemczyk@obpan.pl

tel. +48 22 648 38 56 w. 218

Problematyka badań:

 • Biologia kiełkowania rzadkich i zagrożonych gatunków polskiej flory
 • Spoczynek nasion oraz optymalizacja warunków jego przełamywania w warunkach laboratoryjnych
 • Długoterminowe przechowywanie nasion gatunków flory naturalnej
 • Krioprezerwacja nasion typu orthodox
 • Ekologia wymierających archeofitów polskiej flory
 • Długowieczność nasion w warunkach glebowych banków nasion

Wybrane publikacje:

 • Puchalski J., Podyma W., Nowak A., Smieja A., Kapler A., Rucińska A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A. 2014. Flagship species of the Pieniny NP. protected ex situ at PAS BG-CBDC seed bank at Warsaw-Powsin. Nature Journal 47: 9-21.
 • Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A., Nowak A., Podyma W. 2014. Long-term cryopreservation of rare and endangered Polish, Ponto-Panonian plants. Nature Journal 47: 1-8.
 • Puchalski J., Niemczyk M., Walerowski P., Podyma W., Kapler A. 2014. Seed banking of Polish endangered plants – FlorNatur Project. Biodiversity Research and Conservation 34: 17-25. doi:10.2478/biorc-2014-0005

Wybrane artykuły przeglądowe

 • Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. „EX SITU PLANT CONSERVATION” PRACTICAL ACTIVITIES HANDBOOK. Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw-Powsin, POLAND, 11-15 July 2017.
 • Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2016. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6/2014-2015: 207-225. MNiSzW=1.
 • Niemczyk M., Kapler A., Puchalski J. 2015. Ex situ conservation of rare and threatened forest plant species at PAS BG-CBDC’ Seed Bank. Recent status of secured seed collections and perspectives of their further development. W: Marczak D., Tyburski Ł. (eds.). “Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 63-78.
 • Niemczyk M., Puchalski J. 2015. Long-term cryogenic storage of seeds as a method for native Polish flora conservation. W: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.). Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG-CBDC in Powsin, Warsaw: 27-33.
 • Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2015. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN. (1 pkt MNiSzW).
 • Puchalski J., Podyma W., Nowak A., Smieja A., Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A. 2014. Banki Nasion wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20-tą rocznicę utworzenia Banku Nasion flory rodzimej w Warszawie-Powsinie. Seed banks to old and new challenges in ex situ plant protection. Reflections on 20th anniversary of the establishment of Polish natural flora seed bank in Warsaw-Powsin. Wiadomości Botaniczne 58, 3-4: 89–100.
 • Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M. 2011. Ex situ conservation of Polish endangered plant species in botanical gardens. Pp.: 94-122. Botanic Gardens and Biodiversity. 200th Anniversary of University Botanic Gardens Ljubljana, European Botanic Gardens Consortium Meeting, Ljubljana, 12-16.05.2010.: 160.

Książki

 • Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M., Nowak A., Podyma W., Puchalski J., Smieja A., Walerowski P. 2013. Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i chronione, zachowane ex situ w Banku Nasion PAN OB-CZRB w Powsinie. Wyd. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa-Powsin, ss. 80.
 • Kapler A., Galej K., Maślak M., Matynia D., Mysza M., Niemczyk M., Węglarski K. (autorzy). Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kojs P., Kozioł C. (komitet redakcyjny), 2014. Projekt FlorNatur ROBiA. Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. Wyd. Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów, ss. 73.

Inne formy działalności

 1. dydaktyka
 • zajęcia dla studentów wyższych uczelni (SGGW, UW, UKSW) oraz szkół średnich na temat ochrony rzadkich gatunków polskiej flory i ich zabezpieczenia w banku nasion, połączone ze zwiedzaniem banku nasion oraz szklarni dla gatunków rzadkich i zagrożonych
 • szkolenie dla kandydatów na przewodników po Ogrodzie Botanicznym
 1. działalność popularyzacyjna
 • prowadzenie szklarni ekspozycyjnej prezentującej gatunki rzadkie, zagrożone i wymierające polskiej flory
 • prowadzenie kolekcji ginących archeofitów występujących w uprawach zbożowych
 • udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia (2014r., 2015r.)
 • udział w Festiwalu Ogrodowym (2015r.)
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry