Kwietniowym szkoleniem miejscowej ludności w zakresie zarządzania mikrorezerwatami zakończył się projekt „Włączenie lokalnych społeczności w ochronę zagrożonych i użytecznych roślin poprzez utworzenie systemu mikrorezerwatów i promocje ekoturystyki” (Engaging local communities in conservation of endangered and useful plants by establishing microreserves and promotion of ecotourism) finansowanej przez Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) i World Wildlife Organization (WWF). Projekt był realizowany przez Śląski Ogród Botaniczny w kooperacji z Drużyną Ochrony Przyrody z Duszanbe i powiatem Baldżuwon w prowincji Chatlońskiej w Tadżykistanie. Kierownikiem merytorycznym projektu był prof. Arkadiusz Nowak, a w zespole pracowali także prof. Marcin Nobis; dr hab. Sylwia Nowak, prof. UO; dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr; dr Sebastian Świerszcz, dr Ewelina Klichowska, dr Marcin Kotowski, dr Małgorzata Raduła, dr Grzegorz Swacha, mgr Krystyna Waindzoch, Patryk Bubła.

W ramach projektu wydane zostały cztery broszury promujące ochronę endemitów i roślin użytkowych rejonu Baldżuwon. Dodatkowo wydano także przewodnik po ekoszlakach (m.in. tulipanowym, pustynnikowym, ostnicowym, czosnkowym i zapaliczkowym) i opisy mikrorezerwatów – najmniejszych form ochrony przyrody, których pięć wyznaczono w Dolinie Sary-Khosor (Holdor-Czaszma, Cziltan, Mullokoni, Satalmusz i Sary-Daszt). Zebrano nasiona ok. 80 gatunków endemicznych, rzadkich i ustępujących roślin, które zdeponowano w Banku Genów Ogrodu PAN w Powsinie.

Projekt został wysoko oceniony w Tadżykistanie i mamy nadzieję, że nasz zespół będzie kontynuował działania ochronne w światowym hotspocie bioróżnorodności.

Przewiń do góry