1. Dmuchowski W., Głódź A. 2008. Akumulacja metali ciężkich w roślinach trawników, jako źródło surowców do produkcji kompostów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 36/35: 175-180
  2. Gworek B., Dmuchowski W., Chmielewski W. 2008. The influence of wastes disposal on heavy metals in soil land plants. W: Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge. Pawłowska i Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London: 125-131.
  3. Jura-Morawiec J. Włoch W., Kojs P., Iqbal M. 2008. Variability in apical elongation of wood fibres in Lonchocarpus sericeus. IAWA Journal 29: 143-152. doi: 10.1163/22941932-90000175
  4. Mikuła A. 2008. Cryopreservation as a metod to facilitate preservation of life capacity of plant cells and tissues. Biotechnologia 2(81): 41-57.
  5. Mikuła A., Olas M., Śliwińska E., Rybczyński J.J. 2008. Cryopreservation by encapsulation of Gentiana spp. cell suspensions maintains re-growth, embryogenic competence and DNA content. CryoLetters 29: 409-418.
  6. Puchalski J., Rucińska A. 2008. Ocena zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ u wybranych gatunków endemicznych flory Polski przy użyciu markerów mikrosatelitarnych. Materiały II Sympozjum Naukowego “Jakość Środowiska, Surowców i Żywności”, 1-3 kwiecień, Poznań: 346-347.
Przewiń do góry