1. Csontos P., Rucińska A., Puchalski J. 2010. Germination of Erysimum pieninicum and Erysimum odoratum seeds after various storage conditions. Tájökológiai Lapok 8 (4): 1–6.
  2. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2010. Ołów, kadm i cynk w odpadach z terenów zieleni miejskiej, jako surowcach do produkcji kompostu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 547: 85-93.
  3. Iqbal M., Jura-Morawiec J., Włoch W., Mahmooduzzafar. 2010. Foliar characteristics, cambial activity and wood formation in Azadirachta indica A. Juss. as affected by coal–smoke pollution. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205(1): 61-71. doi:10.1016/j.flora.2008.12.003.
  4. Mikuła A 2010. Cryopreservation efficacy in protection of (epi)genetic stability of plant material. Biotechnologia 2(89): 23-37.
  5. Rucińska A., Puchalski J. 2010. Molecular studies on ex-situ conservation of rare and endangered Polish plants. BGCI, Proceedings of the 4th Global Botanic Gardens Congress 06: 1-7.
Przewiń do góry