1. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2011. Changes in health status and chemical composition of tree leaves of the crimean linden in the years 2000 and 2009. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 84-95.
 2. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gozdowski D., Styczek M., Brągoszewska P. 2011. The influence of saline stress on the abundance of lime aphid (Eucallipterus tiliae L.) on the leaves of street trees – Crimean linden. Proceedings of ECOpole 5(1):13-19.
 3. Dembicz I., Kapler A., Kozub Ł., Zaniewski P. 2011. New locality of Trollius europaeus L. and Gladiolus imbricatus L. near Sochocin by Płońsk (Central Poland). Nature Journal, Opole Scientific Society 44: 36-46.
 4. Dmuchowski W., Baczewska A.H. 2011. Heavy metal content in city tree leaves used for compost production. Ecological Chemistry and Engineering A 18(3): 347-352.
 5. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2011. Reaction of street trees to adverse environmental conditions in the centre of Warsaw. Ecological Questions 15: 97–105.
 6. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2011. Wpływ ekranów akustycznych na redukcję imisji metali ciężkich przy trasie szybkiego ruchu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 564: 49-54.
 7. Dmuchowski W., Brogowski Z., Baczewska A.H., (2011). Evaluation of vigour and health of street trees in Warsaw using the foliar ionic status. Polish Journal of Environmental Studies 20(2): 489-496.
 8. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., (2011). Comparison of four bioindication methods for assessing the degree of environmental lead and cadmium pollution. Journal of Hazardous Materials 197: 109-118.
 9. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P., (2011). Evaluation of the arsenic environmental pollution on the basis of different bioindicative methods. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 391-402.
 10. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2011. The comparison bioindication methods in the assessment of environmental pollution with heavy metals, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 50: 170-179.
 11. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A.H., Maciaszek D. 2011. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993-2008. Przemysł Chemiczny, 90(2): 92-95.
 12. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A.H., Muszyńska A. 2011. Przestrzenne zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty cynku i ołowiu w Bukownie koło Olkuszu. Przemysł Chemiczny, 90(2): 223-228.
 13. Kapler A. 2011. Environmental conservation outside the natural habitats. New functions of botanic and zoological gardens. Gene banks. W: Kęder R., Hyska M., Komornik K. Polish Nature – our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “Wiedza”, Warszawa: 162.
 14. Kapler A. 2011. Terrestrial ecosystems (potential and transformed) and their protected fragments. W: Kęder R., Hyska M., Komornik K. 2011. Polish Nature – our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “Wiedza”, Warszawa: 162.
 15. Kojs P. 2011. The Silesian Botanical Garden Network – an introduction to the idea. W: Back to Eden – Challenges for Contemporary Gardens. Conference proceedingsMikołów: 171. ISBN 978-83-933846-1-7.
 16. Kojs P., Rusin T. 2011. Diurnal strains in plants. W: Gliński J., HorabikJ., Lipiec J. (red.). Encyclopedia of Agrophysics. Springer: 220-224. (Encyclopedia of Earth Sciences Series part IV)
 17. Kubicka H., Pyza A., Wolska-Sobczak A., Dmuchowski W. 2011. Zawartość wybranych pierwiastków w siewkach linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.). Ecological Chemistry and Engineering 18(8): 1059-1064.
 18. Mikuła A., Makowski D., Walters C., Rybczyński J.J. 2011. Exploration of cryo-methods to preserve tree and herbaceous fern gametophytes. W: Fernández H., Kumar A., Revilla M.A. (red.). Working with Ferns: Issues and Applications. Springer: 173-192.
 19. Mikuła A., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2011. Cryopreservation enhances embryogenic capacity of Gentiana cruciata (L.) suspension culture and maintains (epi)genetic uniformity of regenerants. Plant Cell Reports 30:565-574. doi 10.1007/s00299-010-0970-1.
 20. Mikuła A., Tomiczak K., Wójcik A., Rybczyński J.J. 2011. Encapsulation-dehydration method of cryopreservation elevates embryogenesity of Gentiana kurroo cell suspension and carrying on genetic stability of its regenerants after cryopreservation. Acta Horticulturae 908: 143-154.
 21. Niedzielski M., Woliński K., Puchalski J. 2011. Ocena możliwości hartowania pąków spoczynkowych grusz dla wzrostu odporności na zamrażanie w ciekłym azocie. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych 48: 123-130.
 22. Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M. 2011. Ex situ conservation of Polish endangered plant species in botanical gardens. Botanic Gardens and Biodiversity. 200th Anniversary of University Botanic Gardens Ljubljana, European Botanic Gardens Consortium Meeting, Ljubljana, 12-16.maja 2010: 160.
 23. Rucińska A., Puchalski J. 2011 Comparative molecular studies on the genetic diversity of an ex situ garden collection and its source population of the critically endangered polish endemic plant Cochlearia polonica E. Fröhlich. Biodivers Conserv 20: 401–413 doi 10.1007/s10531-010-9965-z.
 24. Rusin T., Kojs P. 2011. Plant biomechanics. W: Gliński J., HorabikJ., Lipiec J. (red.). Encyclopedia of Agrophysics. Springer: 220-224. (Encyclopedia of Earth Sciences Series part IV).
 25. Rybczyński J., Mikuła A. 2011. Gametophyte culture and its application for vegetative propagation of tree ferns. W: Fernández H., Kumar A., Revilla M.A (red.). Working with Ferns: Issues and Applications. Springer: 135-148.
 26. Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Włoch W. 2011. Correlation of intrusive growth of cambial initials to rearrangement of rays in the vascular cambium. IAWA Journal 32(3): 313–331. doi: 10.1163/22941932-90000060.
 27. Wilczek A., Włoch W., Iqbal M., Kojs P. 2011. Position of rays and lateral deviation of vessel elements in the stem wood of some dicotyledonous species with storeyed, double-storeyed and non-storeyed cambia. Botany 89: 849–860. doi: 10.1139/b11-074.
 28. Woliński K., Niedzielski M. 2011. Zastosowanie metod kriogenicznych do długotrwałego przechowywania materiału roślinnego. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 49: 504-512
Przewiń do góry