1. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2012. Silver birch (Betula pendula Roth) as zinc hyperaccumulator. W: Nriagu J., Pacyna J., Szefer P., Markert B. Wuenschmann S., Namiesnik J. (red.). Heavy metals in the environment, Series, Progress in Environmental Science, Technology and Management, Maralte B.V., Voorschoten, The Netherlands: 19-25.
  2. Kojs P., Malik I., Wistuba M. 2012. Mechanizmy wzrostu ekscentrycznego i formowania się drewna reakcyjnego w kontekście badań dendrogeomorfologicznych — wprowadzenie do nowej hipotezy. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14:1 (30): 147-156.
  3. Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Krąpiec M. 2012. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w analizie dynamiki osuwiska – przykład z masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14:1 (30): 185-194.
Przewiń do góry