1. Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B, 2013. Identyfikacja zagrożeń przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 „Las Natoliński”, rozdział w monografii „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”, 83- 94.
  2. Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Kalaji H., Baczewska A.H. 2013. The effect of light availabity on LAI, biomass production and plant species composition of park grassland in Warsaw. Plant, Soil and Environment 59 (12):543-548.
  3. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2013. Effect of salt stress on the chemical composition of leaves of different trees species in urban environment. Fresenius Environmental Bulletin 22(4): 987-994. doi: 10.5601/jelem.2014.19.1.588
  4. Dmuchowski W., Gazdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2013. Evaluation of various bioindication methods used for measuring zinc environmental pollution. International Journal of Environment and Pollution, 51(3/4): 238-254. doi: 10.1504/IJEP.2013.054043
  5. Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M., Nowak A., Podyma W., Puchalski J., Smieja A., Walerowski P. 2013. Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i chronione, zachowane ex situ w Banku Nasion PAN OB-CZRB w Powsinie. Wyd. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa-Powsin: 80.
  6. Mikuła A, Makowski D, Rybczyński J.J. 2013. Ways of improvement of plant material survival in cryopreservation procedure. In: Pukacki P.M., Pukacka S. (red.). 18th Cold Hardiness Seminar in Poland: 23-29.
  7. Mikuła A, Makowski D, Tomiczak K, Rybczyński J.J. 2013. Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów. Polish Journal of Agronomy. 14: 3-17.
  8. Rucińska A., Puchalski J., Kapler A. 2013. Markery molekularne w ocenie skuteczności ochrony ex situ wybranych gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Wyd. PAN OB. CZRB w Warszawie-Powsinie.
  9. Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Owczarek P. 2013. Application of eccentric growth of trees as a tool for landslide analyses (the example of Picea abies Karst. in the Carpathian and Sudeten Mountains – Central Europe). Catena 111: 41–55. doi:10.1016/j.catena.2013.06.027.
  10. Wistuba M., Malik I., Piątek M., Kojs P., Kalinowski M., Polowy M. 2013. The use of wood anatomy features for landslide-risk assessment and early warning – an example from Western Carpathians, Poland. Geophysical Research Abstracts 15, EGU 2013-9899.
  11. Włoch W., Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M. 2013. Modelling for rearrangement of fusiform initials during radial growth of the vascular cambium in Pinus sylvestris L. Trees 27: 879–893. doi 10.1007/s00468-013-0842-8
Przewiń do góry