1. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. 2016. Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie, Przemysł Chemiczny, 95 (3):334-338. doi: 10.15199/62.2016.3.1. IF=0,367. MNiSW=15.
 2. Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H. 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie), Przemysł Chemiczny, 95(3): 358-362. doi: 10.15199/62.2016.3.5. IF=0,367. MNiSW=15.
 3. Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Paunov M., Alexantrov V., Goltsev V., Kalaji M.H. 2016. Prompt chlorophyll a fluorescence as a rapid tool for diagnostic changes in PSII structure inhibited by salt stress in Perennial ryegrass, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 157:22-31. doi:10.1016/j.jphotobiol.2016.02.001 IF=3,035. MNiSW=30.
 4. Dąbrowski P., Poniecka B., Baczewska A.H., Gworek B. 2016. Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem, Przemysł Chemiczny, 95(3): 384-388. doi: 10.15199/62.2016.3.10. IF=0,367. MNiSW=15.
 5. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. Protein extraction from Ca-alginate encapsulated plant material for comparative proteomic analysis. Protein Expression and Purification 126:55-61. doi: 10.1016/j.pep.2016.05.014. IF=1,407. MNiSW=15
 6. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. A view on contemporary trends in the study of the acquisition of plant tolerance in the post-genomic era. In: Pukacki P.M. (ed.) Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland pp:23-30. ISBN 978-83-60591-13-0.
 7. Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Sieczka A., Osiński P. 2016. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfil on Environmental Pollution by Heavy Metals, Water, 8(10):470-485. doi:10.3390/w8100470 IF=1,687. MNiSW=25
 8. Jura-Morawiec J. 2016. Atypical origin, structure and arrangement of secondary tracheary elements in the stem of the monocotyledonous dragon tree, Dracaena draco. Planta doi: 10.1007/s00425-016-2593-4. IF 3,239; MNiSW 40.
 9. Jura-Morawiec J., Tulik M. 2016. Dragon’s blood secretion and its ecological significance. Chemoecology 26: 101-105. doi:10.1007/s00049-016-0212-2. IF 1,863. MNiSW=20.
 10. Kapler A., Gawryś W., Szmit B., Krzyżewski A. 2016 (2015). Nowe, liczne stanowisko sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) w okolicy Ciechanowa. Newly discovered, abundant locality of Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) near Ciechanów (Central Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(6): 470-475. MNiSzW=3.
 11. Kapler A., Puchalski J. 2016 (2015). Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin. Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning during ex situ conservation and assisted migration of rare plant species. Przegląd Przyrodniczy 26(4): 85-92. MNiSzW=2.
 12. Kębłowska A., Kapler A. 2016. Program ochrony dzwonecznika wonnego w Kampinoskim Parku Narodowym. Kampinoski Park Narodowy, PAN OB.-CRZB w Powsinie. Izabelin, Warszawa pp: 37.
 13. Kojs W., Kojs P. 2016. Metodologiczne i pedagogiczne aspekty Batesona poszukiwań tego, co łączy. ss. 346-369, W: Humanistyczne wyzwania kontekstów ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. M. Jaworska – Witkowska, L. Witkowski (red.) WSB w Dąbrowie Górniczej. ss. 636. ISBN 978-83-64547-11-9.
 14. Kojs P. 2016. Śląski Ogród Botaniczny na tle zadań i funkcji współczesnych ogrodów botanicznych. ss. 21 – 34. W: Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach -Wybrane aspekty programowania przekształceń śląskiego ogrodu botanicznego w Mikołowie. Jan Rabiej (red.). Politechnika Śląska w Gliwicach. ss. 142. ISBN 978-83-7880-391-1.
 15. Kulus D., Mikuła A. 2016. Cryopreservation of Chrysanthemum x grandiflorum. In: Pukacki P.M. (ed.). Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland pp:66-72. ISBN 978-83-60591-13-0.
 16. Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2016. Integration of tissue culture and cryopreservation methods for propagation and conservation of the fern Osmunda regalis L. Acta Physiol Plant 38:19 DOI: 10.1007/s11738-015-2037-y. IF=1,563. MNiSW=25
 17. Monder M.J. 2016. Study on propagation of shrub and pillar roses by hardwood cuttings with auxins preparations. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 15(4): 173-183. MNiSW 15 pkt, IF 0,583
 18. Monder M., Woliński K., Niedzielski M., Pacholczak A., 2016 The impact of seasonal changes in plant tissue on rhizogenesis of stem cuttings of the once flowering Roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1): 92-99. DOI: 10.15835/nbha43210244. IF=0,451. MNiSW=15
 19. Monder M.J. 2016. The introduction of the new cultivars of modern roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Floriculture: history, theory, practice. Proceedings of the VII International Scientific Conference, May 24-26. Mińsk, Białoruś, 168-170. MNiSW 0 pkt.
 20. Prausová R., Marečková L., Kapler A., Majeský L., Farkas T., Indreica A., Šafářová L. Kitner M. 2016. Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica 58(2): 1-19. doi: 10.1515/abcsb-2016-0018. IF=0,73. MNiSzW=20.
 21. Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2016. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6/2014-2015: 207-225. MNiSzW=1.
 22. Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W., Krajewski P. I in. 2016. ScBx gene based association analysis of hydroxamate content in rye (Secale cereale L.). J. Appl. Genet. 57:1-9. doi:10.1007/s13353-016-0356-3. IF=1,929; MNiSW=20
 23. Targońska M., Bolibok-Brągoszewska H, Rakoczy-Trojanowska M. 2016. Assessment of genetic diversity in Secale cereale based on SSR markers.. Plant Mol.Biol. Rep 34(1): 37-51. IF=2,304; MNiSW=25
 24. Sienkiewicz-Paderewska D., Dmuchowski W.,. Baczewska A.H., Brągoszewska P., Gozdowski D. 2016. The effect of salt stress on the lime aphid abundance on the leaves of the Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’), Urban Forestry & Urban Greening. IF=2,006. MNiSW=40 pkt.
 25. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J. 2016. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 126: 319-331. doi: 10.1007/s11240-016-1000-y IF=2,390; MNiSW=30 pkt
 26. Tulik M., Jura-Morawiec J. 2016. Wymierne cechy elementów przewodzących w drewnie. Sylwan 160. IF 0,41; MNiSW 15 pkt.
 27. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Dąbrowski P., Bragoszewska P., Gozdowski D. 2015. The impact of urban environment on the phenological phases of Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’), Proceedings of ECOpole, 9(2): 405-412. MNiSW= 9.
 28. Kapler A., Gawryś W., Szmit B., Krzyżewski A. 2016 (2015). Nowe, liczne stanowisko sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) w okolicy Ciechanowa. Newly discovered, abundant locality of Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) near Ciechanów (Central Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(6): 470-475. MNiSzW=3.
 29. Kapler A., Puchalski J. 2016 (2015). Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin. Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning during ex situ conservation and assisted migration of rare plant species. Przegląd Przyrodniczy 26(4): 85-92. MNiSzW=2.
 30. Monder M.J. 2016. The introduction of the new cultivars of modern roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Floriculture: history, theory, practice. Proceedings of the VII International Scientific Conference, May 24-26. Mińsk, Białoruś, 168-170. MNiSW 0 pkt.
 31. Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2016. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6/2014-2015: 207-225. MNiSzW=1.
 32. Kębłowska A., Kapler A. 2016. Program ochrony dzwonecznika wonnego w Kampinoskim Parku Narodowym. Kampinoski Park Narodowy, PAN OB.-CRZB w Powsinie. Izabelin, Warszawa pp: 37. [mscr]
 33. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. A view on contemporary trends in the study of the acquisition of plant tolerance in the post-genomic era. In: Pukacki P.M. (ed.) Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland pp:23-30. ISBN 978-83-60591-13-0.
 34. Kojs W., Kojs P. 2016. Metodologiczne i pedagogiczne aspekty Batesona poszukiwań tego, co łączy. ss. 346-369, W: Humanistyczne wyzwania kontekstów ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. M. Jaworska – Witkowska, L. Witkowski (red.) WSB w Dąbrowie Górniczej. ss. 636. ISBN 978-83-64547-11-9.
 35. Kojs P. 2016. Śląski Ogród Botaniczny na tle zadań i funkcji współczesnych ogrodów botanicznych. ss. 21 – 34. W: Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach -Wybrane aspekty programowania przekształceń śląskiego ogrodu botanicznego w Mikołowie. Jan Rabiej (red.). Politechnika Śląska w Gliwicach. ss. 142. ISBN 978-83-7880-391-1
 36. Kulus D., Mikuła A. 2016. Cryopreservation of Chrysanthemum x grandiflorum. In: Pukacki P.M. (ed.). Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland pp:66-72. ISBN 978-83-60591-13-0.
Przewiń do góry