1. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw. In: Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. (eds.) Autochtonous Plants in Urban Environment, University Botanic Gardens Ljubljana pp. 60-68. 5 pkt
 2. Boczkowska M., Zebrowski J., Nowosielski J., Kordulasińska I., Nowosielska D., Podyma,W. 2017. Environmentally-related genotypic, phenotypic and metabolic diversity of oat (Avena sativa L.) landraces based on 67 Polish accessions. Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1829–1840, https://doi.org/10.1007/s10722-017-0555-8 (IF=1.294;MNiSW=30 pkt)
 3. Podyma W, Boczkowska M, Wolko B, Dostatny DF, 2017, Morphological, isoenzymatic and ISSRs based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1661–1674
 4. Onyśk A, Boczkowska M, 2017, M13-tailed Simple Sequence Repeat (SSR) markers in studies of genetic diversity and population structure of common oat germplasm. w: Gasparis S. (ed) Methods in Molecular Biology Volume 1536, Springer, 159-168
 5. Bragina T.M., Nowak A., Vanselow K.A., Wagner V. 2017. Grasslands of Kazakhstan and Middle Asia: The Ecology, Conservation and Use of a Vast and Globally Important Area. In: Squires, V.R., Dengler, J., Feng, H. & Hua, L. (eds.) 2018. Grasslands of the world: diversity, management and conservation. CRC Press, Boca Raton, US. (15 pkt – rozdział w monografii wybitnej)
 6. Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Borawska-Jarmułowicz B., Panuov M., Gotsev V. 2017. Delayed chlorophyll a fluorescence, MR 820, and gas exchange changes in perennial ryegrass under salt stress. Journal of Luminescence 183:322-333. doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.031. 35 pkt; IF 2,686.
 7. Domżalska L., Kędracka-Krok S., Jankowska U., Grzyb M., Sobczak M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2017. Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Science 258: 61-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.01.017 pkt; (IF=3,437; MNiSW=35 pkt).
 8. Graniszewska M., Kapler A. 2017. Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza Mazowsza i Podlasia. Zygmunt Gloger’s (1845-1910) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, regarding the Mazowsze and Podlasie borderland. Etnobiologia Polska 7: 15-30 (5 pkt MNiSW, brak DOI).
 9. Groszyk J., Kowalczyk M., Yanushevska Y., Stochmal A., Rakoczy-Trojanowska M. and Orczyk W. 2017. Identification and VIGS-based characterization of Bx1 ortholog in rye (Secale cereale L.). PLoS One 12(2): e0171506 (IF=2.806; MNiSW=35 pkt).
 10. Grzyb M., Kalandyk A., Waligórski P., Mikuła A. 2017. The content of endogenous hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Cell Tiss Org Cult 129: 387-397. doi: 10.1007/s11240-017-1185-8 pkt; IF 2,002; MNiSW 30.
 11. Gworek B., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Bemowska-Kałabun O., Wrzosek-Jakubowska J. 2017. Air Contamination by Mercury, Emissions and Transformations – a Review. Water, Air & Soil Pollution 228: 123. doi:10.1007/s11270-017-3311-y; 25 pkt; IF 1,551.
 12. Kapler A. 2017. The Lagoon of Iłżanka river. The Jastrząb lido. The Rogoźno lake. The Uściwierz lake. The Rotcze lake. pp. 179-187. In: Prausová R. (ed.) 2017. Rdest dlouholisty (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Hradec Kralove
 13. Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. „EX SITU PLANT CONSERVATION” PRACTICAL ACTIVITIES HANDBOOK. Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw-Powsin, POLAND, 11-15 July 2017.
 14. Kapler A., Dobrzyński P., Marciszewska K. 2017. Założenia parkowo-pałacowe w Jabłonnie. 15-17. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017.
 15. Krawczyk K., Nobis M., Nowak A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Phylogenetic implications of nuclear rRNA IGS variation in Stipa L. (Poaceae). Scientific Reports (accepted August Nov 2016) (IF: 4,3; MNiSW=40)
 16. Kulus D., Mikuła A. 2017. Wpływ krioprezerwacji na ultrastrukturę komórek roślinnych oraz ich zdolność do dalszego rozwoju. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 16:(1) 33-44. pkt; MNiSW 6.
 17. Milewska-Hendel A,, Baczewska A.H., Sala K., Dmuchowski W., Brągoszewska P., Gozdowski D., Jozwiak A., Chojnicki T., Swiezewska E., Kurczyńska E. 2017. Quantitative and qualitative characteristics of cell wall components and prenyl lipids in the leaves of Tilia x euchlora trees growing under salt stress. PLoS ONE 12(2): e0172682. doi:10.1371/journal.pone.0172682; 35 pkt; IF 3,057.
 18. Mitrus S., Moroń D., Nowak A. 2017. Impact of plant cover on the cavity nesting ant Temnothorax crassispinus Journal: Ecological Entomology (in print) (IF=1,771; MNiSW=35)
 19. Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2017. Effect of anatomical structure of shoots in different flowering phase on rhizogenesis of once-blooming roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. DOI:10.15835/nbha45210854; 45(2):408-416. 15 pkt; IF 0,480.
 20. Monder M.J. 2017. Factors affecting the rooting of cuttings of once-blooming roses. Propagation of Ornamental Plants. 17(4): 134-144. (IF=0,400, MNiSW=15 pkt.)
 21. Monder, M. (2017). Wybrane problemy i kierunki współczesnej hodowli róż. Wiadomości Botaniczne61https://doi.org/10.5586/wb.2017.002 MNiSW Pkt. 8.
 22. Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Żabicka J. & Żabicki P. 2017. Stipa ×fallax (Poaceae: Pooideae: Stipeae), a new natural hybrid from Tajikistan, and a new combination in Stipa drobovii. Phytotaxa 303(2): 141–154 (IF=1,24; MNiSW=20)
 23. Nobis M., Klichowska E., Nowak A. 2017. Proposal to conserve the name Stipa pulcherrima (Poaceae) with a conserve type. Taxon 66: 518-519. (IF=2,45; MNiSW=30)
 24. Nowak A., Yazykova E, Nobis M, Nikonov A. 2017. Can vegetation indicate the ancient lake shore line after more than hundred years? A case of Iskanderkul Lake, Tajikistan. Ecological Indicators 81: 373-382. (IF: 3,9; MNiSW=35)
 25. Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Swacha G., Kącki. Z. 2017. Vegetation of Middle Asia – the project state of art after ten years of survey and its future perspectives. Phytocoenologia (accepted 05 2017) (IF=1,657; MNiSW=25)
 26. Obidziński A., Kapler A. 2017. Łęgi praskie – koncepcja zagospodarowania warszawskiego odcinka Doliny Wisły. 18-19. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017.
 27. Obidziński A., Kapler A. 2017. Flora naczyniowa Gucina. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu – śladami genius loci Gucina. Ad Rem 1: 19-23.
 28. Rożek K., Błaszkowski J., Nowak A., Zalewska-Gałosz J., Nobis M., Mleczko P., Zubek Sz. 2017. Arbuscular mycorrhizal fungi in Georgia, Caucasus region: first report of species diversity and root colonization. Nova Hedwigia (in print) (IF: 0,914; MNiSW=20)
 29. Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W., Krajewski P., Bocianowski J., Stochmal A. and Kowalczyk M. 2017. ScBx gene based association analysis of hydroxamate content in rye (Secale cereale L.). J of ApplGenet 58: 1-9; 20 pkt. IF 1.655. https://doi.org/10.1007/s13353-016-0356-3
 30. Rakoczy-Trojanowska M., Krajewski P., Bocianowski J., Schollenberger M., Wakuliński W., Milczarski P., Masojć P., Targońska-Karasek M., Banaszak Z., Banaszak K., Brukwiński W., Orczyk W. and Kilian A. 2017. Identification of single nucleotide polymorphisms associated withbrown rust resistance, α-amylase activity and pre-harvest sprouting in rye (Secale cereale L.). Plant MolBiol Rep 35: 366–378; 25 pkt.; IF 1.932. https://doi.org/10.1007/s11105-017-1030-6
 31. Sienkiewicz-Paderewska D., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Gozdowski D. 2017. The effect of salt stress on the lime aphid abundance on the leaves of the Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’). Urban Forestry & Urban Greening 21: 74-79. doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.010; 40 pkt; IF 2,006.
 32. Targońska-Karasek M., Bolibok-Brągoszewska H., Rakoczy-Trojanowska M. 2017. DArTseq genotyping reveals high genetic diversity of polish rye inbred lines. Crop Sci 57(4): 1906-1915; 30pkt.; IF 1.629. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171506
 33. Wróbel A., Nobis M., Nowak A. 2017. Patterns of the lemma micromorphology: a useful tool in taxonomy of the Middle Asian Eragrostis species (Poaceae). Acta Botanica Gallica 164: 253-262 (IF=0,871; MNiSW=15)
 34. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J. 2017. Protoplast fusion in the genus Gentiana: genomic composition and genetic stability of somatic hybrids between Gentiana kurroo Royle and G. cruciata. Plant Cell Tiss Organ Cult (PCTOC) 131:1-14. doi.10.10007/s11240-017-1256-x. IF=2,002; MNiSW=30 pkt
 35. Graniszewska M., Kapler A. 2017. Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza Mazowsza i Podlasia. Zygmunt Gloger’s (1845-1910) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, regarding the Mazowsze and Podlasie borderland. Etnobiologia Polska 7: 15-30 (5 pkt MNiSW, brak DOI).
 36. Monder, M. (2017). Wybrane problemy i kierunki współczesnej hodowli róż. Wiadomości Botaniczne, 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.002 MNiSW pkt 8.
 37. Kulus D., Mikuła A. 2017. Wpływ krioprezerwacji na ultrastrukturę komórek roślinnych oraz ich zdolność do dalszego rozwoju. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 16:(1) 33-44. pkt; MNiSW 6.
 38. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw. In: Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. (eds.) Autochtonous Plants in Urban Environment, University Botanic Gardens Ljubljana pp. 60-68. 5 pkt
 39. Kapler A. 2017. The Lagoon of Iłżanka river. The Jastrząb lido. The Rogoźno lake. The Uściwierz lake. The Rotcze lake. pp. 179-187. In: Prausová R. (ed.) 2017. Rdest dlouholisty (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Hradec Kralove
 40. Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. „EX SITU PLANT CONSERVATION” PRACTICAL ACTIVITIES HANDBOOK. Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw-Powsin, POLAND, 11-15 July 2017.
 41. Kapler A., Dobrzyński P., Marciszewska K. 2017. Założenia parkowo-pałacowe w Jabłonnie. 15-17. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017.
 42. Obidziński A., Kapler A. 2017. Łęgi praskie – koncepcja zagospodarowania warszawskiego odcinka Doliny Wisły. 18-19. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017.
 43. Obidziński A., Kapler A. 2017. Flora naczyniowa Gucina. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu – śladami genius loci Gucina. Ad Rem 1: 19-23.
 44. Bragina T.M., Nowak A., Vanselow K.A., Wagner V. 2017. Grasslands of Kazakhstan and Middle Asia: The Ecology, Conservation and Use of a Vast and Globally Important Area. In: Squires, V.R., Dengler, J., Feng, H. & Hua, L. (eds.) 2018. Grasslands of the world: diversity, management and conservation. CRC Press, Boca Raton, US. (15 pkt – rozdział w monografii wybitnej)
Przewiń do góry