==== 2005 ====

Barzali M., Lohwasser U., Niedzielski M., Börner A., 2005. Effects of different temperatures and atmospheres on seed and seedling traits in a long-term storage experiment on rye (Secale cereale L.). Seed Science and Technology, 33: 713-721.

Dąbrowski K., Puchalski J., 2005. 25 lat działalności Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 3-8.

Dmuchowski W., 2005. Use of plant bioindicators in assessment of environmental contamination with heavy metals. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, ser. Monografie i Rozprawy, 7: 1-117.

Dmuchowski W., 2005. Levels of air pollution by heavy metals. (W:) M. Gutry-Korycka (red.), Urban Sprawl – Warsaw Aglomeration case study wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 185-192.

Dmuchowski W., Badurek M., 2005. Influence of road and railway transportation routes on environmental pollution with heavy metals on the basis of bioindicative methods. Ecological Chemistry and Engineering, 12(4): 369-375.

Dmuchowski W., Czwakiel E., 2005. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska siarką i ołowiem w pobliżu źródła emisji, na podstawie określenia ich akumulacji w igłach sosny zwyczajnej. Inżynieria Ekologiczna, 12: 20-22.

Dmuchowski W., Czwakiel E., 2005. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska siarką i ołowiem w pobliżu źródła emisji, na podstawie określenia ich akumulacji w igłach sosny zwyczajnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 505: 89-94.

Dmuchowski W., Sołtykiewicz W., 2005. Evaluation of environmental contamination with in the region of Battery producting Plant in Piastow on the basis of bioindicative methods. Ecological Chemistry and Engineering, 12(10): 1045-1050.

Dmuchowski W., Sołtykiewicz W., 2005. Influence of Terrain Arrangement bon Air Contamination with Chromium In Warsaw In 1992-2004. (w:) M. i W. Wacławek (red.), Księga konferencyjna/Proceedings, ECOpole’05, Jamrozowa Polana, PL – Hradec Králové, CZ, 20-22.10.2005: 61-65.

Dmuchowski W., Sołtykiewicz W., Gozdowski D., 2005. Reakcja Quercus rubra L. na zakłócenie równowagi jonowej spowodowanej różnym stopniem zasolenia gleby. (w:) B.Gworek (red.), Obieg Pierwiastków w Przyrodzie – Monografia, Tom III: 506-510.

Goller K., 2005. Kolekcja męczennicy w szklarniach w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN w Powsinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 67-74.

Jura J., Włoch W., Kojs P., Wilczek A., Szendera W., 2005. Current trends in the structural investigations of the vascular cambium. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 43-48.

Marcinkowski J., 2005. Gatunki funkii (Hosta Tratt.) notowane w polskich kolekcjach. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 55-66.

Mikuła A., 2005. Żywotność komórek zawiesin goryczek po traktowaniu ultraniską temperaturą. W: Hołubowicz T., Pukacki P. M. (red.) “Referaty i doniesienia zaakceptowane do zaprezentowania na XIV Ogólnopolskim Seminarium “Mrozoodporność” w dniach 17-18.05.2005 r. w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku”: 63-70.

Mikuła A., Fiuk A., Rybczyński J.J., 2005. Induction, maintenance and preservation of embryogenic competence of Gentiana cruciata L. cultures. Acta Biologica Cracoviensis, Ser. Botanica, 47/1: 227-236.

Mikuła A., Rybczyński J.J., Skierski J., Latkowska M., Fiuk A., 2005. Somatic embryogenesis of Gentiana genus IV: Characterisation of Gentiana cruciata and Gentiana tibetica embryogenic cell suspensions. In: A. K. Hvoslef-Eide and W. Preis (eds.) “Liquid culture systems for in vitro plant propagation”, Springer, Berlin: 345-358.

Mikuła A., Tykarska T., Kuraś M., 2005. Ultrastructure of Gentiana tibetica proembrygenic cells before and after cooling treatmens. CryoLetters, 26(6): 367-378.

Mikuła A., Tykarska T., Kuraś M., Rybczyński J.J., 2005. Somatic embryogenesis of Gentiana cruciata (L.): histological and ultrastructural changes in seedling hypocotyl explant. In Vitro Cellular Development Biology Plant, 41: 686-694.

Rybczyński J.J., Zwierzykowski Z., 2005. Recent progress in grass biotechnology. W: Z. Zwierzykowski, A. Kosmala (eds.) “Recent Advances in Genetics and Breeding of the Grasses”, Institute of Plant Genetics PAS, Poznań, Poland: 35-54.

Rybczyński J.J., Mikuła A., Fiuk A., 2005. Plant biotechnology in protection of Polish flora. In: A. Nadolny (ed.) “Biotechnology”. Proceedings of the International Review Conference, Vienna, 14-18 Nov., 2004: 51-60.

Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Okubo H., Puchalski J., 2005. Methyl jasmonate induces gum and inhibits stem growth promoted by auxin in uncooled tulip bulbs. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 50: 41-47.

Szendera W., Włoch W., Kojs P., Jura J., Wilczek A., 2005. Natural potential of the Silesian Botanical Garden in conservation of wild plant and crop plant diversity. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 9-18.

Świąder M., 2005. Ocena przydatności do uprawy wybranych mało znanych gatunków roślin warzywnych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 75-84.

Tulik M., Rusin A., 2005. Microfibril angle in wood of Scots pine trees (Pinus sylvestris) after irradiation from the Chernobyl nuclear reactor accident. Environmental Pollution, 134(2): 195-199.

Wilczek A., Jura J., Włoch W., Kojs P., Szendera W., 2005. The significance of the field shrubs and hedges in biodiversity conservation. The old field shrubs and hedges of Silesian Botanical Garden. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 49-54.

==== 2004 ====

Chwedorzewska K., Bednarek P.T., Puchalski, 2004. Molecular variation of Antarctic grass Deschampsia antarctica Desv. from King Island (Antarctica). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 73(1): 23-29.

Chwedorzewska K., Puchalski J., 2004. Metody oceny zmian genetycznych wywołanych starzeniem się nasion przechowywanych w bankach genów. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 17-28.

Chwedorzewska K., Puchalski J., 2004. Morfologiczne, cytologiczne i biochemiczne aspekty długotrwałego przechowywania nasion typu ‘orthodox’. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 3-15.

Dmuchowski W., Badurek M., 2004. Chloride and sodium in the leaves of urban trees in Warsaw in connection to their health condition. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11(4-5): 297-303.

Dmuchowski W., Badurek M., 2004. Environmental pollution with cadmium in the industrial region of Olkusz (Southern Poland) assessed using four biomonitoring methods. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11(4-5): 305-311

Dziubiak M., 2004. Old apple cultivars in the Botanical Garden-Center for Biological Diversity Conservation. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 85-90.

Dziubiak M., 2004. Zasoby genowe drzew i krzewów owocowych Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 497: 47-51.

Grabowska E., Latkowska M., Mikuła A., Niedzielski M., 2004. Cryopreservation of embryogenic cultures of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). in: Hvoslef-Eide A.K. (ed.) “Advanced regeneration in vitro”, COST 843, Working Group 2. Annual Meeting, 9-12.09.2004, Debrecen, Hungary. Report no. 11-04: 39-41.

Graniszewska M., Muranyi R., Prokopiv A., 2004. Methods of germination and cryogenic storage of rare species seeds from the Ukrainian Carpathians. Visnyk of L’viv University, Series Biology, 36: 153-159.

Hetman J., Monder M., 2003. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia, oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu okultantów róż. Acta Scientarum Polonorum. Hortorum Cultus, 3(2): 13-22.

Hetman J., Monder M., 2003. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część II. Jakość uzyskanych krzewów róż. Acta Scientarum Polonorum. Hortorum Cultus, 3(2): 23-32.

Kojs P., Kojs R., 2004. Educational spaces in botanical gardens. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 125-132.

Kojs P., Rusin A. Iqbal M., Włoch W., Jura J. 2004. Readjustments of cambial initials in Wisteria floribunda (Willd.) DC. for development of storeyed structure. New Phytologist, 163: 287-297.

Kojs P., Włoch W., Rusin A. 2004. Rearrangement of cells in storied cambium connected with formation of interlocked grain in the xylem of Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Trees – Structure and Function, 18:136-144.

Gasek A., Kościelak A., Puchalski J., 2004. Endangered species of Polish mountain plants in the Botanical Garden in Warsaw Powsin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 31-38.

Kubicka H., 2004. Dziedziczenie cech u żyta Secale cereale L. Zarys Genetyki Zbóż (A. Górny red.), Jęczmień, pszenica, żyto. 95 str., 6 ark. wyd.

Kubicka H., Mądry W., Sieczko L., Komar A., Puchalski J., 2004. Różnorodność linii wsobnych w pokoleniach S10-S22 żyta ozimego (Secale cereale L.) pod względem cech rolniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 497: 375-389.

Marcinkowski J., 2004. Herbaceous Perennial production in Poland. Combined Proceedings of the International Plant Propagators Society, 53: 198-203.

Marcinkowski J., 2004. Rozmnażamy byliny. Wydawnictwo “Działkowiec”, Warszawa, 72 str., 4,5 ark. wyd.

Mikuła A., Tykarska T., Zielińska M., Kuraś M., Rybczyński J.J., 2004. Ultrastructural changes in zygotic embryos of Gentiana punctata L. during callus formation and somatic embryogenesis. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 46: 1-12.

Monder M., 2004. Observations of frost resistance of cover roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 187-197.

Monder M., 2004. Observations of over wintering of historical roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 199-207.

Niedzielski M., Łuczak W., Puchalski J., 2004. Zawartość dwualdehydu malonowego (MDA) w ziarniakach żyta, pszenicy i pszenżyta poddanych naturalnemu i przyspieszonemu starzeniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 497: 181-187.

Puchalski J., 2004. Bank for plants. Academia, 4(4): 24-26.

Puchalski J., 2004. Ex situ conservation of vascular plants species included into Appendix 1 of Bern Convention in the botanical gardens in Poland. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Group of Experts on the Conservation of Plants. National reports, Council of Europe, Strasbourg, T-PVS/Plants 01 (2004): 15-19.

Puchalski J., 2004. International programmes for seed preservation of European native plants. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 11-18.

Rusin A., Kojs P., Włoch W., Duda J. Course of Ecology in Nature. Educational Paths in Arboretum of Brama Morawska in Racibórz. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 147-150.

Rybczyński J.J., Mikuła A., 2004. Embriogeniczna zawiesina komórkowa modelem do badań procesów różnicowania roślin. W: Krajewski P., Zwierzykowski Z., Kachlicki P. (red.) “Genetyka w ulepszeniu roślin użytkowych”, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań: 335-350.

Rybczyński J.J., Mikuła A., Fiuk A., 2004. Endangered species – model plants for experimental botany and biotechnology. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 59-63.

Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Okubo H., Puchalski J., 2004. Methyl jasmonate and ethephon cross-talk control gum production in tulip bulbs. Journal of Agriculture Faculty., Kyushu University, 49: 207-215.

Szendera W., Włoch W. 2004. Założenie parkowe zespołu dworsko-folwarcznego w Rudziczce – Gmina Suszec. W: Nakonieczny M., Migula P. (red.) “Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem”, Uniwersytet Śląski: 186-202.

Włoch W., Kojs P., Szymanowska-Pułka J., Szendera W. 2004. Silesian Botanical Garden – a proposal for agriculture and forestry. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 95-111.

==== 2003 ====

Badurek M., Dmuchowski W., 2003. Assessment of environmental pollution with zinc in the region of Olkusz on the basis of four bioindicative methods. W: B. Gworek, J. Misiak (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom II: 296-300.

Bartoszewski G., Niedziela A., Szwacka M., Niemirowicz-Szczytt K., 2003. Modification of tomato taste in transgenic plants carrying a thaumatin gene from Thaumatococcus daniellii Benth. Plant Breeding, 122: 347-351.

Bednarek P.T., Masojc P., Lewandowska R. Myśków B., 2003. Saturating rye genetic map with amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Journal of Applied Genetics, 44: 21-23.

Bednarek P.T., Dąbkowska A., Kolasińska I., Krajewski P., 2003. Testing cms-P-linked AFLPs for selection of rye hybrid components. Cellular and Molecular Biology Letters, 8: 185-193.

Bednarek P.T., Lewandowska R., Gołas T., Paśnik M., 2003. The chromosomal location of rye AFLP bands. Cellular and Molecular Biology Letters, 8: 955-961.

Dec D., Kubicka H., Koprowicz M., 2003. Wpływ zasolenia na kiełkowanie i wzrost siewek linii wsobnych żyta. Biuletyn IHAR, 226/227(2): 333-338.

Dmuchowski W., Badurek M., 2003. Atmospheric lead pollution in Warsaw using moss-bag method. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(9): 875-890.

Dmuchowski W., Badurek M., 2003. Chlorine contents in the leaves of tree species characterized with relatively greater resistance to the adverse urban conditions. W: B. Gworek, J. Misiak (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom II: 309-312.

Dmuchowski W., Badurek M., 2003. Ocena zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w rejonie Olkusza na podstawie czterech metod bioindykacyjnych. Działalność Naukowa – PAN, Wybrane Zagadnienia, 16: 117-120.

Fiuk A., Rajkiewicz M. Rybczyński J.J., 2003. Gentiana kurroo (Royle) w kulturach in vitro. Biotechnologia, 3(63): 267-274.

Galera H., 2003. Rośliny występujące spontanicznie w polskich ogrodach botanicznych – przegląd listy florystycznej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 31-82.

Gawryś W., 2003. Sagowce w kolekcjach polskich ogrodów botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 113-118.

Goller K., Gawryś W., 2003. Kolekcja paproci egzotycznych w Ogrodzie Botanicznym-CZRB PAN w Powsinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 125-128.

Hetman J., Monder M., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 491: 79-90.

Hetman J., Monder M., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielokwiatowych. Acta Scientiarum Polonorum Cultus, 2(2): 33-42.

Kim K.M., Baenziger S., Rybczyński J.J.,Arumuganathan K., 2003. Characterization of ploidy levels of wheat microspore-derived plants using laser flow cytometry. In Vitro Cellular&Developmental Biology – Plant, 39:663-668.

Kojs P., Włoch W., Rusin A., 2003. Rearrangement of cells in storeyed cambium of Lonchocarpus sericeus (poir). DC connected with formation of interlocked grain in the xylem. Trees, 18: 136-144.

Kojs P., Włoch W., Rusin A., Szendera W., 2003. Piętrowa struktura kambium jako strategia adaptacyjna do warunków środowiska drzew tworzących sklepienie lasu i poziom drzew wynurzających się w deszczowym lesie tropikalnym. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 23-30.

Kubicka H., 2003. Geny karłowatości u wybranych roślin zbożowych. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 3-12.

Kubicka H., Dec D., Gilewska M., 2003. Działanie wybranych regulatorów wzrostu na obniżenie stresu solnego odmian żyta. W: B. Gworek, J. Misiak (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom II: 672-676.

Kubicka H., Lewandowska R., 2003. Zastosowanie techniki AFLP w połączeniu z BSA do poszukiwania molekularnych markerów sprzężonych z karłowatością u żyta. Biuletyn IHAR, 226/227(2): 71-80.

Kubicka H., Paśnik M., Komar A., 2003. Testowanie linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) na działanie glinu. W: B. Gworek, J. Misiak (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom II: 677-681.

Mikuła A., Rybczyński J.J., 2003. Krioprezerwacja zawiesin komórkowych wybranych gatunków z rodzaju Gentiana. Biotechnologia, 3(62): 39-51.

Mikuła A., Rybczyński J.J., 2003. Przemiany eksplantatu pierwotnego leżące u podstawy uzyskania zdolności embriogenicznych u goryczek w kulturze in vitro. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 15:114-117.

Muranyi R., 2003. Cele i zadania Narodowego Banku Nasion w zachowaniu ginących i chronionych gatunków naczyniowych flory polskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59(5): 28-38.

Niedzielski M., Puchalski J., 2003. Germinability of rye seeds after 22 years of storage under controlled atmosphere. In: W. Święcicki, B. Naganowska and B. Wolko (eds.) “Broad Variation and Precise Characterization – Limitation for the Future”, EUCARPIA European Association for Research on Plant Breeding, Section Genetic Resources. Storing of Gene Resources: 143-145.

Saniewski M., Horbowicz M., Puchalski J.,Ueda J., 2003. Methyl jasmonate stimulates the formation and the accumulation of anthocyanin in Kalanchoe blossfeldiana. Acta Physiologiae Plantarum 25(2): 143-149.

Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Okubo H., Puchalski J., 2003. Methyl jasmonate and ethephon cross-talk control gum production in tulip bulbs. Journal of Agriculture Faculty., Kyushu University.

Saniewski M., Urbanek H., 2003. Udział jasmonianów w procesach różnicowania roślin. Biotechnologia, 3(62): 75-86.

Świąder M.,2003. Plonowanie szpinaku cejlońskiego (Basella alba L.) i jego własności lecznicze. Folia Horticulturae. Suplement, 1: 361-363.

Włoch W., Kojs P., Szendera W., Brząkalik K., Samojedny A., 2003. Śląski Ogród Botaniczny – propozycje dla rolnictwa i leśnictwa. W: D. Absalon (red.) “Środowisko przyrodnicze Mikołowa. Stan zagrożenia -kształtowanie”. Polski Klub Ekologiczny: 33-62.

Zawada M., Kubicka H., Komar A., 2003. Wzrost siewek wybranych odmian żyta ozimego (Secale cereale L.) po traktowaniu jonami glinu. Biuletyn IHAR, 226/227(2): 325-331.

==== 2002 ====

Bednarek P., Kubicka H., Zawada M., Kolasińska I., 2002. Selected AFLP markers in rye hybrid components identification in case of cms Pampa. Proceedings of the EUCARPIA Rye Meeting, July 4-7, 2001, Radzików, Poland: 359-364

Bednarek P., Lewandowska R., Kubicka H., Masojć P., 2002. Linkage groups and the indirect chromosome location of cms-P-linked AFLPs. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2B): 721-736.

Bednarek P., Kubicka H., Zawada M., 2002. Morphological, cytological and BSA-based testing on limited segregation population AFLPS. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2B): 635-648.

Bednarek P., Kubicka H., Zawada M.,2002. Morphological, cytological and BSA-based testing on limited segregation population AFLPS. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2B): 635-648.

Chwedorzewska K., Bednarek P., Puchalski J., 2002. Studies on changes in specific rye genome regions due to seed aging and regeneration. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2A): 569-576.

Chwedorzewska K., Bednarek P., Puchalski J., Krajewski P., 2002. AFLP-profiling of long-term stored and regenerated rye genebank samples. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2A): 457-463.

Galera H., 2002. Ogrody botaniczne źródłami inwazji roślin obcego pochodzenia. Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia, 14: 119-120.

Kubicka H., 2002. Comparison of variability in rye after self-pollination and mutagenesis. Proceedings of the EUCARPIA Rye Meeting, July 4-7, 2001, Radzików, Poland: 165-173.

Marcinkowski J., 2002. Byliny ogrodowe – produkcja i zastosowanie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ss. 388, 50 ark. wydawniczych.

Marcinkowski J., 2002. Stare I nowe tendencje wykorzystania bylin w terenach zieleni. W: “Zieleń w mieście – nowy wiek, nowe wyzwania”, III Ogólnopolska Konferencja, 29-30.08.2002 r., Warszawa: 68-85.

Mikuła A., Skierski J., Rybczyński J.J., 2002. Somatic embryogenesis of Gentiana genus. III. Characterization of three-year-old embryogenic suspension of G. pannonica originated from various seedling explants. Acta Physiologiae Plantarum, 24(3): 311-322.

Mikuła A., Tykarska T., Rybczyński J.J., Kuraś M., 2002. Ultrastructural analysis of initial stages of dedifferentiation of root explants of Gentiana cruciata seedlings. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 71(4): 287-297.

Muranyi R., 2002. Rola nowo powstałego narodowego banku nasion polskich roślin chronionych i ginących. Roczniki Bieszczadzkie, 10: 93-105.

Myranyi R., 2002. Reforma reformy a edukacja nieformalna. W: “Regionalny i europejski wymiar w edukacji środowiskowej – jak uczyć poprzez działanie? , VIII Ogólnopolska Konferencja “Edukacja w Naturze”, 24-26 maja 2002, Warszawa-Powsin: 11-15.

Muranyi R., 2002. Elementy holistycznego postrzegania świata w programach Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. W: T. Przybylski, B. Machowska, H. Kurzydło (red.) “Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły”, Konf. Nauk. 15-17 listopada 2002 r., Myślibórz: 87-96.

Niedzielski M., Puchalski J., 2002. Germinability of rye seeds after 22 years of storage under controlled atmosphere. In: W. Święcicki, B. Naganowska and B. Wolko (eds.) “Broad Variation and Precise Characterization – Limitation for the Future”, EUCARPIA Section Genetic Resources Workshop, May 16-20, 2001: 143-145.

Oleszczuk S., Zimny J., Bednarek P., 2002. The application of the AFLP method to determine the purity of homozygous lines of barley (Hordeum vulgare L.). Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2B): 777-783.

Puchalski J., 2002. Współczesne zadania ogrodów botanicznych. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 61-68.

Puchalski J., 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. Wstęp. W: A. Łukasiewicz, J. Puchalski (red.) “Ogrody Botaniczne w Polsce”. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa: 7-13.

Puchalski J., Gawryś W., 2002. Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W: A. Łukasiewicz, J. Puchalski (red.) “Ogrody Botaniczne w Polsce”. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa: 103-122.

Puchalski J., Szendera W., Włoch W., 2002. Śląskie ogrody botaniczne jako banki genów. Problemy Ekologii, 6(2): 76-80.

Szczepaniak M., Cieślak E., Bednarek P., 2002. Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) gould (Poaceae). Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2A): 547-558.

Świąder M., Prończuk M., Niemirowicz-Szczytt K., 2002. Resistance of Polish lines and hybrids of watermelon [Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai] to Fusarium oxysporum at the seedling stage. Journal of Applied Genetics, 43(2): 161-170.

Włoch W., Mazur E., Bełtowski M., 2002. Formation of spiral grain in the wood of Pinus sylvestris L. Trees, 16: 306-312.

==== 2001 ====

Badurek M., Dmuchowski W., Supłat S., Wódkiewicz M., 2001. Stan zdrowotny drzew przyulicznych w centrum Warszawy. (w:) R. Siwicki (red.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, Wyd. Bogucki, Poznań: 373-381.

Bednarek P.T., Chwedorzewska K., 2001. Markery molekularne, ich charakterystyka genetyczna oraz wybrane zastosowania w analizie genetycznej roślin. Biotechnologia, 1(52): 9-34.

Bednarek P., Lewandowska R., Kubicka H., 2001. Searching potential molecular AFLP markers of the recessive gene (ds1) of dwarfness in winter rye (Secale cereale L.). W: B. Gworek (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom I: 387-392.

Bolesta E., Rybczyński J.J., 2001. Obecny stan badań nad biotechnologią żyta zwyczajnego Secale cereale. Biotechnologia, 4(55): 55-73.

Chwedorzewska K., Bednarek P.T., Puchalski J., 2001. Analiza zmian genetycznych wywołanych długoterminowym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem techniki PCR – specyficznego. Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia, 13: 106-108.

Dec D., Kubicka H.,2001. The influence of salinity on germination of seeds and growth of seedlings of cereals. W: B. Gworek (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom I: 237-242.

Dmowski K., Badurek M., 2001. Thallium contamination of selected biotic elements of ecosystems neighbouring the zinc smelter in Bukowo. W: B. Gworek (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom I: 19-23.

Dmuchowski W., Badurek M., 2001. Zmiany składu chemicznego liści drzew pod wpływem środowiska miejskiego. W: Gworek (red.) “Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” – Monografia tom I: 218-224.

Dmuchowski W., Badurek M., 2001. Stan zieleni przyulicznej w Warszawie na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń Ogrodu Botanicznego-CZRB PAN. W: Dmuchowski W., Niekrasz K. (Red.) “Zieleń Warszawy – Problemy i Nadzieje – 5 Lat Później”. Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej, Warszawa, 4.10.2001: 19-32.

Dmuchowski W., Badurek M., Chmielewski W., 2001. Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi (Pb, Cr) w Warszawie w latach 1999-2000 metodą “moss-bag”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 476: 99-105.

Dmuchowski W., Kurczyńska E., Chmielewski W., Badurek M., 2001. Wzrost i rozwój lipy krymskiej w nasadzeniach przyulicznych. (w:) R. Siwicki (red.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, Wyd. Bogucki, Poznań: 629-635

Dobrowolska I., Kurczyńska E.U., Dmuchowski W., 2001. Anatomy of abscission zone of Betula pendula (Roth.) leaves from trees growing under different levels of pollution. Dendrobiology, 46: 13-19.

Dobrowolska I., Kurczyńska E., Dmuchowski W., 2001. Zanieczyszczenie środowiska, a anatomiczne i komórkowe podstawy odcinania liści u drzew. (w:) R. Siwicki (red.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, Wyd. Bogucki, Poznań: 659-670.

Duda J., Puchalski J., Szendera W., 2001. Badania nad generatywnym rozmnażaniem cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis (Scop.) DC. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 23-30.

Duda J., Rusin A., Szendera W., 2001. Osobliwości dendroflory parku w Wojnowicach. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 39-46.

Duda J., Rusin A., Kojs P., Włoch W., 2001. Naturalne zbiorowiska leśne Arboretum Bramy Morawskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 7-12.

Duda J., Szendera W., Rusin A., 2001. Flora roślin naczyniowych Arboretum Bramy Morawskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 13-17.

Duda J., Szendera W., 2001. O tradycyjnych i współczesnych roślinach z ogródków przydomowych na Górnym Śląsku. Śląskie ABC Rybnik, OIKOS, 11: 6-9.

Dziubiak M., 2001. Cryopreservation of dormant vegetative buds in liquid nitrogen as an alternative method of conservation of fruit crop germplasm – review. Proceedings of 9th Iternational Conference of Horticulture, Lednice, 3-6.09.2001 r., Czech Republic, 1: 55-59.

Galera H., Puchalski J., Gawryś W., 2001. Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. 3. Gatunki roślin objęte Konwencją Bermeńską. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 95-100.

Goller K., Rybczyński J.J., 2001. Wykorzystanie kultur spor w wegetatywnym mnożeniu paproci drzewiastych z rodzaju Cyathea. Biotechnologia, 2(53): 139-143.

Kieliszewska-Rokicka B., Dmuchowski W., Kurczyńska E., 2001. Ektomikoryzy sosny: zróżnicowanie morfotypów, anatomia i stan ilościowy w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. (w:) R. Siwicki (red.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, Wyd. Bogucki, Poznań: 917-923.

Kojs P., Szendera W., Włoch W., 2001. Historia terenu Arboretum Bramy Morawskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 3-6.

Kojs P., Włoch W., 2001. Mechanizmy przebudowy kambium piętrowego na przykładzie wybranych gatunków roślin drzewiastych. Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia, 11: 62-64.

Kubicka H., Dec D., 2001. Analiza genetyczna długości i szerokości liścia flagowego i podflagowego u żyta ozimego (Secale cereale L.). Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl., 218/219: 351 – 360

Marcinkowski J., Kamińska M., 2001. Kolekcja gatunków z rodzaju Iris L. w Ogrodzie Botanicznym-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 57-63.

Marcinkowski J., 2001. Kolekcja kosaćców w Ogrodzie Botanicznym- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 9: 351-354.

Marczewski A., 2001. Ogrody botaniczne i arboreta bankami genów oraz miejscem introdukcji i selekcji nowych taksonów roślin drzewiastych dla zieleni miejskiej. W: W. Dmuchowski, K. Niekrasz (Red.) “Zieleń Warszawy – Problemy i Nadzieje – 5 Lat Później”. Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej, Warszawa, 4.10.2001: 33-42.

Mikuła A., Rybczyński J.J., 2001. Somatic embryogenesis of Gentiana genus I. The effect of the preculture treatment and primary explant origin on somatic embryogenesis of Gentiana cruciata (L.), G. pannonica (Scop.) and G. tibetica (King). Acta Physiologiae Plantarum, 23 (1): 15-25.

Mikuła A., Rybczyński J.J., Tykarska T., Kuraś M., 2001. Somatic embryogensis of Gentiana genus II. Scanning and ultrastructural analysis of early stages of somatic embryogenesis in liquid medium. Biological Bulletin of Poznań, 38: 47-53.

Monder M., 2001. Rosa rugosa Thunb. i jej odmiany – cenne róże parkowe w kolekcji Ogrodu – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 47-56.

Puchalski J., Galera H., 2001. Zadania dla polskich ogrodów botanicznych w zakresie ochrony zagrożonych gatunków roślin w skali europejskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 84-94.

Puchalski J., 2001. Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia, 12: 17-34.

Puchalski J., 2001. Współczesne zadania ogrodów botanicznych. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 57-63.

Puchalski J., 2001. Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw – the research centre for plant diversity conservation, evaluation and utilization. Human and Environmental Sciences, (Tazekayama Univ., Nara, Japan), 10: 185-193.

Ranjan R., Marczewski A., Chojnacki T., Hertel J., Świeżewska E., 2001. Search for polyprenols on leaves of evergreen and decidous Ericaceae plants. Acta Biochimica Polonica, 48 (2): 579-584.

Ratyńska H., 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ss. 460, ark. Wyd. 50.

Rusin A., 2001. Banki genów czyli o ratowaniu różnorodności biologicznej. Śląskie ABC Rybnik, OIKOS, 10: 2-5.

Rusin T., 2001. O ruchu i wrażliwości – czyli o mniej znanych aspektach życia roślin. Śląskie ABC Rybnik, OIKOS, 10: 20-22.

Rusin A. Włoch W., Szendera W., Kojs P., 2001. Pracownia Zachowania Różnorodności Górnego Śląska przy Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Śląskie ABC Rybnik, OIKOS, 8: 2-6.

Rybczyński J.J., 2001. Aktualny stan badań w modyfikowaniu genomu traw. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 119-125.

Rybczyński J.J., 2001. Biotechnologia łubinów (przegląd literatury). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo, 427: 93-114.

Saniewski M., Ueda J., Horbowicz M., Miyamoto K., Puchalski J., 2001. Gum in apricot (Prunus armeniaca L.) shoots induced by methyl jasmonate. Acta Agrobotanica, 54(2): 27-34.

Szendera W, Włoch W., 2001. Historia badań nad Rubus glivicensis (Sprib ex Sudre) Sprib. na Górnym Śląsku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 31-38.

Szendera W., 2001. Rok w tradycyjnym wiejskim ogrodzie przydomowym na zielonym Śląsku. Śląskie ABC Rybnik, OIKOS, 9/10: 7-10.

Włoch W., Mazur E., Kojs P., 2001. Intensive change of inclination of cambial initials in Piceae abies (L.) Karst tumours. Trees, 15: 498-502.

==== 2000 ====

Bednarek P., Kubicka H., Zawada M.,Brukwiński W., 2000. Analiza zestawów pseudosegregantów pokolenia F1 mieszańca heterozyjnego żyta (cms PAMPA) wykonana techniką AFLP. Biuletyn IHAR. 216: 101-107.

Chwedorzewska K., Bednarek P., Puchalski J., 2000. Próba wykorzystania techniki AFLP do oceny zmian genetycznych zachodzących podczas długotrwałego przechowywania i regeneracji ziarniaków żyta (Secale cereale L.). Biuletyn IHAR. 216: 111-116.

Gabara B., Kubicka H., 2000. Comparison lethal and semiletal chlorophyll mutants characterized by different expression of genes responsible for colour leaves in winter rye (Secale cereale L.). Caryologia, 53: 227 – 234.

Galera H., Puchalski J., Gawryś W., 2000. Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. Część 2. Taksony zagrożone, endemity i relikty. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 9: 19-41.

Galera H., Sudnik Wójcikowska B., 2000. The flora of the highest building in Poland (The Palace of Culture and Science in Warsaw). Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 69: 41-54.

Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., 2000. Szczególnie interesujące grupy roślin we florze Pałacu Kultury i Nauki. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 7: 117-128.

Gawryś W., Marcinkowski J., Nowak T., 2000. Index Plantarum roślin zielnych uprawianych w Polsce, Wrocław. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 6. 5-399.

Kubicka H., 2000 A Mutant down ears in rye (Secale cereale L.). Vort. Pflanzezucht. 47: 67.

Kubicka H., Gabara B., Janas K., 2000. White yellow virescent pattern in winter rye: inheritance, plant growth and ultrastructure of plastids. Journal of Heredity. 91: 237-241.

Latkowska M., Łukaszewska A.J., Rybczyński J.J., Chmiel H., 2000. Rozwój zarodków somatycznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 473, 119-125.

Marczewski A., 2000. Introdukcja i selekcja ozdobnych roślin drzewiastych w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN w Warszawie-Powsinie. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 7: 189-195.

Puchalski J., 2000. Banki genów w zachowaniu roślin rzadkich i zagrożonych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 9: 91-97.

Puchalski J., Marcinkowski J., Gawryś W., 2000. Znaczenie kolekcji ogrodów botanicznych dla zachowania i wykorzystania zasobów genowych roślin ozdobnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 7: 27-38.

Ratyńska H., Boratyński A., 2000. Czynna ochrona roślin i zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Przegląd Przyrodniczy. 2-3: 43-56.

Rybczyński J.J., 2000. Omówienie sekcji kongresowych. Biotechnologia. 1(48): 31-33.

Rybczyński J.J., Mikuła A., 2000. Zdolności morfogenetyczne komórki roślinnej i ich genetyczne uwarunkowania. Biotechnologia. 2(49): 41-53.

Rybczyński J.J., Mikuła A., Zgagacz E., 2000. Thidiazuron effect on in vitro morphogenic response of Lupin. In: E. van Santen, M. Wink, S. Weissmann and P. Roemer (eds.). Lupin, An Ancient Crop for the New Millenium. Proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Muritz, Germany, 20-24 June 1999. International Lupin Association, Canterbury, New Zeland. ISBN 0-86476-123-6. 385-387.

Rybczyński J.J.,Sawicka -Sienkiewicz E., Sęktas S., 2000. Is rooting a problem for Lupin propagation through cuttings? In: E. van Santen, M. Wink, S. Weissmann and P. Roemer (eds.). Lupin, An Ancient Crop for the New Millenium. Proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Muritz, Germany, 20-24 June 1999. International Lupin Association, Canterbury, New Zeland. ISBN 0-86476-123-6. 169-171.

Saniewski M., 2000. Poland – country, people, culture and science. Human and Environmental Sciences. 9: 85-92.

Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Horbowicz M., Puchalski J., 2000. Methyl jasmonate induces gummosis in plants. Human and Environmental Sciences. 9: 93-100.

Święcicki W., Rybczyński J.J., Święcicki W.K., 2000. Domestication and genetics of the yellow lupin (Lupinus luteus L.) and the biotechnological improvement of lupins. Journal of Applied Genetics. 41(1): 11-34.

Zhang L., Rybczyński J.J., Langenberg W.W., Mitra A., French R., 2000. An efficient wheat transformation procedure: transformed calli with long-term morphogenic potential for plant regeneration. Plant Cell Reports. 19: 241-250.

==== 1999 ====

Bednarek P., Chwedorzewska K., Króliczak J., Puchalski J., Zawada M., 1999. Wykorzystanie markerów genetycznych typu AFLP do badań zmienności genetycznej linii wsobnych żyta. Biuletyn IHAR. 211: 219-227.

Bednarek P., Kubicka H., Zawada M., Brukwiński W., 1999. Zastosowanie markerów AFLP do badania zmienności genetycznej w obrębie form rodzicielskich mieszańca heterozyjnego żyta otrzymanego na bazie cytoplazmy PAMPA. Biuletyn IHAR. 211: 229-237.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat S., 1999. Impact of Urban Environmental Pollution on Growth, Leaf Damage and Chemical Constituents of Warsaw Urban Trees. Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Affects on Forest Ecosystems, Riverside, USA, February 5-9, 1996, USDA Forest Service, General Technical Report, PSW-GTR-166, 1999, 215-220.

Dmuchowski W., Chmielewski W., 1999. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza w Warszawie ołowiem w latach 1992-98, na podstawie metody “moss-bag” – akumulacja w mchu Sphagnum recurvum. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 18: 503-510

Dmuchowski W., Chmielewski W., 1999. Ocena Rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na obszarze gminy Warszawa – Bielany. Prace Ogrodu Botanicznego PAN.

Dmuchowski W.,Kurczyńska E., Włoch W., 1999. Chemical Composition of Needles and Cambium Activity of Stems, of Scots Pine Trees Affected by Air Pollutants in Polish Forests. Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Affects on Forest Ecosystems, Riverside, USA, February 5-9, 1996, USDA Forest Service, General Technical Report, PSW-GTR-166, 1999, 197-204.

Dziubiak M., Gawryś W., 1999. Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem z Kazachstanu w zbiorach Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN w Warszawie. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5, 361-362.

Galera H., Puchalski J., Gawryś W., 1999. Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. Część 1. Gatunki objęte ochroną prawną. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 8: 41-83.

Galera H., Ratyńska H., 1999. Greenhouse weeds in the Botanical Garden of PAS in Warsaw-Powsin. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 68(3): 227-236.

Goller K., 1999. Bugenwilla – kolorowe pnącze w kolekcji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 8: 29-34.

Marczewski A., 1999. Kwitnienie i samosiew Sinarundinaria murielae (Gamble) Nakai (Fargesia murielae) w arboretum Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN w Powsinie. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5: 413-414.

Mikuła A., Rybczyński J.J., 1999. Aktualny stan badań w zakresie biotechnologii roślin z rodzaju Gentiana. Biotechnologia. 4: 1-16.

Monder M., 1999. Kolekcja róż Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 8: 17-27.

Nowak T. (red.), Gawryś W. i in., 1999. Index Plantarum polskich kolekcji dendrologicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5: 17-306.

Puchalski J., 1999 Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu różnorodności świata roślin, cz. 6. Problemy Środowiska i Jego Ochrony. Uniwersytet Śląski – Centrum Studiów nad Człowiekiem i. 81-98.

Puchalski J., 1999. Narodowe Arboretum Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 5, z. 1: 433-440.

Puchalski J., Gawryś W., 1999. Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce w latach 1997-2000. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 8: 103-106.

Ratyńska H., Szwed W., 1999. Waloryzacja przyrodnicza oraz wskazania ochronne dla terasy zalewowej Warty w parkach krajobrazowych Środkowej Wielkopolski. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznań. 4 1-71.

Saniewski M., Okubo H., Puchalski J., 1999. Effect of morphactin on stem growth in relation to auxin in precooled rooted tulip bulbs. Acta Physiologiae Plantarum. 21: 167-174.

Szczeblewska A., Janecki J., 1999. Kserotermiczna szata roślinna wzgórz koło Łuczyc Jaksmanic w okolicy Przemyśla. Ochrona Przyrody. 56: 79-89.

Szwed W., Ratyńska H., Danielewicz W., Mizgajski A., 1999. Przyrodnicze podstawy kształtowania marginesów ekologicznych w Wielkopolsce. Kat. Bot. Leśnej AR im. A.Cieszkowskiego, Poznań. Prace Katedry Leśnej AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 1-144.

==== 1998 ====

Bednarek P.T., Chwedorzewska K., Puchalski J., Krajewski P., 1998. Preliminary molecular studies on genetic changes in rye seeds due to long-term storage and regeneration. Challenges in Rye Germplasm Conservation. T. Gass, W. Podyma, J. 54-61.

Bockelman H., Eberhart S.A., Puchalski J., Webster A., 1998. Rye germplasm resources in the USDA-ARS National Small Grains Collection. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 82-86.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat S., 1998. Impact of urban environmental pollution on growth, leaf damage, and chemical constituents of Warsaw Urban Trees. General Technical Reports Forest Service. PSW-GTR-166: 215-219.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat St. (1998). Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie na podstawie metody bioindykacyjnej. (w:) M. Sosnkowski (red.), Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1997 roku – Powietrze, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1998: 71-86.

Chwedorzewska K., Bednarek P.T., Puchalski, 1998. Wykorzystanie markerów RAPD do analizy zmian genetycznych związanych z długotrwałym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 519-527.

Chwedorzewska K., Niedzielski M., Bednarek P.T., Puchalski J., 1998. Studies on application of RAPD and protein markers for rye cultivars identification. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 71-78.

Dmuchowski W., Kurczyńska E.U., Włoch W., 1998. Chemical composition of needles and cambial activity of stems of Scots pine trees affected by air pollutants in Polish forests. General Technical Reports Forest Service. PSW-GTR-166: 197-203.

Duda J., Szendera W., Włoch W., Gądek B., 1998. Walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 63-67.

Gawryś W., Puchalski J., Dmuchowski W., 1998. Znaczenie Ogrodu Botanicznego PAN dla regionu warszawskiego. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 45-47.

Górecki R., Kulka J., Puchalski J., 1998. Biochemical aspects of seed deterioration during storage. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 37-44.

Górecki R., Kulka K., Puchalski J., 1998. Mechanizm starzenia się nasion w aspekcie ich długiego przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 191-209.

Kojs P., Szendera W., 1998. Rola Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego w restrukturyzacji Górnego Śląska. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 55-57.

Kojs P., Włoch W., Szymanowska-Pułka J., 1998. Wychowawcze i dydaktyczne zadania Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego na tle ogólnej sytuacji edukacji przyrodniczej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 77-81.

Kubicka H., Dec B., 1998. Reakcja linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) na działanie gibereliny (GA3) i chlorku chlorocholiny (CCC). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 565-573.

Kubicka H., Dec D., (1998) Wpływ gibereliny (GA3) i chlorku chlorocholiny (CCC) na długość źdźbła u linii wsobnych żyta ozimego i linii karłowych o ustalonych genotypach. Zeszyty Problemowe Post. Nauk Roln. 463: 565-574.

Kubicka H., Gabara B., 1998 Analiza porównawcza dwóch typów zmian chlorofilowych u żyta ozimego (Secale cereale L.). Biul. Inst. Hod. i Aklim. Rośl. 205/206: 37-43.

Kubicka H., Gabara B., Janas K., 1998. Yellowish – brown changes on leaves of winter rye (Secale cereale L.). Caryologia. 51: 303-310.

Kurczyńska E., Dmuchowski W., Bytnerowicz A. (1998). Wpływ zanieczyszczenia powietrza na budowę anatomiczną, fizjologię i skład chemiczny igieł sosny zwyczajnej. Działalność Naukowa – PAN, Wybrane Zagadnienia, z. 5: 86-87.

Niedzielski M., Puchalski J., 1998. Możliwości kriogenicznego przechowywania nasion wybranych gatunków roślin użytkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 255-267.

Niedzielski M., Puchalski J., 1998. Observation of chosen morphological traits of rye accessions in the relation to long-term seed storage and regeneration. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 24-26.

Niedzielski M., Puchalski J., 1998. The effect of different gaseous atmosphere and seed moisture content on viability of rye seeds in long-term storage experiment. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 45-49.

Ozimkowska L., Wojtatowicz J., 1998. Założenia i projekt ogrodu integracyjnego edukacji ekologicznej na terenie Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 89-96.

Puchalski J., 1998. Długotrwałe przechowywanie plazmy zarodkowej roślin użytkowych – metody i problemy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 211-233.

Puchalski J., 1998. Isozyme loci as markers of genetic changes in rye cultivars in relation to long-term seed storage. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 50-53.

Puchalski J., 1998. Naukowa i społeczna rola ogrodów botanicznych w kraju i na świecie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 125-126.

Puchalski J., 1998. Polish botanic gardens as gene banks. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 9-11.

Puchalski J., Niedzielski M., Martyniszyn A., Uzdowska-Olejniczak H., 1998. Maintenance and evaluation of Secale collection of the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 79-81.

Rybczyński J.J., Mikuła A., 1998. Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach nad Amaranthus. Hodowla Roślin i Nasiennictwo. 2: 10-16.

Szendera W., Kojs P.,1998. Stan zaawansowania prac nad budową Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 7: 59-62.

Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J., 1998. Plant regeneration from immature inflorescence-derived callus of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.): chromosome number and fertility of regenerated plants. Journal of Applied Genetics. 39: 217-224.

==== 1997 ====

Bednarek P., Niedzielski M., Puchalski J., 1997. Możliwości wykorzystania techniki RAPD do molekularnej charakterystyki zasobów genowych żyta. Hodowla Roślin, IHAR, Poznań. 433-438.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat S., 1997. Wykorzystanie metod bioindykacji do oceny zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i siarką. Obieg Pierwiastków w Przyrodzie. II Międz. Konf., Warszawa, 27-29 października 1997 r. Instytut Ochrony Przyrody. 197-202.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat S. (1997). Drzewa uliczne Śródmieścia Warszawy – stan i przyczyny zamierania. Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w roku 1996: 104-106.

Gworek B., Rutkowska B., Stypiński P., Chmielewski W., Dmuchowski W., 1997. Soil, plant and air contamination by heavy metals in Białystok agglomeration. Polish Journal and Environmental Studies. 6: 57-60.

Kazimierczak B., Hertel J., Świeżewska E., Chojnacki T., Marczewski A.,1997. On the specific pattern of long chain polyprenols in green needles of Pinus mugo Turra. Acta Biochimica Polonica. 48: 803-808.

Kurczyńska E. U., Dmuchowski W., Włoch W., Bytnerowicz A., 1997. The influence of air pollutants on needles and stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees. Environmental Pollution. 98, No. 3: 325-334.

Mikuła A., Tykarska T., Kuraś M., Rybczyński J.J., 1997. Analiza cytologiczna i ultrastrukturalna PEM-u u Gentiana sp. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesja naukowa 50: 375-378.

Mikuła A., Wilbik W., Rybczyński J.J., 1997. Effect of the plant growth hormones on somatic embryogenesis of Gentiana sp. in cell suspension culture. Acta Physiologiae Plantarum. 19: (supplement): 225.

Mikuła A., Wilbik W., Rybczyński J.J., 1997. Wpływ regulatorów wzrostu na somatyczną embriogenezę Gentiana sp. w kulturach in vitro. Zastosowanie Kultur In Vitro w Fizjologii Roślin. Zakład Fizjologii Roślin im. Fr. Górskiego PAN, Kraków. 141-154.

Mizianty M., Cenci C. A., Niedzielski M., Bednarek P., 1997. Comparative studies on Polish and Italian populations of Dactylis glomerata subsp. glomerata (Poaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica. 42: 405-410.

Niedzielski M., Bednarek P. T., Puchalski J., 1997. Różnicowanie materiałów hodowlanych żyta techniką elektroforezy białek zapasowych ziarniaków. Hodowla Roślin, IHAR, Poznań. 449-452.

Obiedziński M.W., Dmuchowski W., Karpiński R., Jankowski P. (1997). Zastosowanie mchu Sphagnum recurvum jako indykatora skażenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). (w:) B. Buszewski (red.) Chromatograficzne techniki separacyjne w ekoanalizie, IV Sympozjum Chromatograficzne, Wyd. Notus, Toruń, 16-19.09.1997, 49.

Ratyńska H., 1997. Zagrożone i ginące ekosystemy i zbiorowiska roślinne Polski. Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz. 13: 238-251.

Rybczyński J.J., 1997. 50-lecie kultur in vitro łubinu. Zeszyty Naukowe AR Kraków. 318: 55-64.

Rybczyński J.J., 1997. Plant regeneration in highly embryogenic callus, cell suspension and protoplast cultures of Trifolium fragiferum L. (Leguminosae). Plant Cell Tissue and Organ Culture. 51: 159-170.

Saniewski M., Puchalski J., Mynett K., 1997. Formation of parrot-like flowers after treatment of non-parrot tulip bulbs with benzyladenine before flower bud development. Acta Horticulturae. 430: 107-115.

Świąder M., Niemirowicz-Szcytt K., 1997. Analiza plonu owoców u wybranych mieszańców kawona (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai). Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości, Szczecin. 343-348.

Przewiń do góry