Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opublikowało monografię pt. „Pieniny – Przyroda i Człowiek, t. 17”, w całości poświęconą unikatowej sośnie z Sokolicy. Okaz ten to dla wielu symbol Pienin. Monografia obejmuje różnorodne aspekty związane z biologią i funkcjonowaniem tego niezwykłego drzewa.

Podczas badań nad odłamaną gałęzią reliktowej sosny, Pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin przeprowadzili analizę anatomiczną pozyskanych fragmentów drewna. Przeanalizowano zarówno przekroje poprzeczne, jak i styczne tkanek. Stwierdzono, że pozyskane przekroje poprzeczne zawierały przyrosty roczne odłożone w latach 1881-2018 (przekrój poprzeczny o długości ~5,8 cm); 1871–2018 (przekrój poprzeczny o długości ~6,0 cm) oraz 1900–2018 (przekrój poprzeczny o długości ~4,9 cm). W materiale odnotowano obecność wielu wąskich pierścieni przyrostów rocznych, słojów zanikających, jasnych pierścieni oraz fluktuacji gęstości drewna (w obrębie przyrostów rocznych). Zauważono występowanie anomalii budowy drewna, w tym zaburzenie przebiegu rzędów promieniowych komórek, które najprawdopodobniej ma związek z potężną erupcją wulkaniczną z 1912 roku (wybuch wulkanu Novarupta na Alasce).

Autorzy rozdziału traktującego o anatomii drewna wywnioskowali, że specyficzne cechy budowy drewna osobnika reliktowego, np. odnotowana zmiana nachylenia komórek w obrębie odłamanej gałęzi, stanowią przystosowanie do wzrostu w niesprzyjających warunkach mikrosiedliskowych na szczycie Sokolicy. Na strukturę wytworzonego drewna wpływ wywierały również czynniki oddziałujące na kambium waskularne w poszczególnych latach życia badanego organizmu.

 

Miodek A., Gizińska A., Kojs P. 2021. Analiza anatomiczna drewna reliktowej sosny zwyczajnej z Sokolicy. W: Bodziarczyk J. (red.) Pieniny – Przyroda i Człowiek. Monografie, t. 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 147–172

Strona www: https://www.pieninypn.pl/files/files/Pieniny%20Przyroda%20i%20Cz%C5%82owiek%20MONOGRAFIE%20XVII_online.pdf