Konferencja

Eko-komunikologia a kryzys widzenia świata: Badania nad przeżywanymi doświadczeniami wielotekstowych narracji i wielogłosowych sądów w erze globalizacji, Warszawa, 8-11 września 2021

Szczegółowe informacje

Eco-Communicology &Worldview Crisis: Exploring Lived Experiences of Multitextual Narratives and Multivoiced Judgements in a Age of Globalization, Warsaw, September 8-11, 2021

Details

Abstract Template for Conference

Przewiń do góry