Dyrekcja PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 9.00.

Seminarium będzie przedstawieniem tematów realizowanych przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Spotkanie to ma na celu przybliżenie tematyki oraz efektów prac realizowanych w obu instytucjach oraz zachęci do nawiązania współpracy.
W związku z pandemią wirusa Sars-Cov-2 seminarium będzie miało charakter on-line w postaci 15-min wystąpień (10-12 min + 1-2 pytania).

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Program Seminarium do pobrania – wersja PDF