Seminarium “Wspominki o Włodzimierzu Senecie” poprowadzi dr hab. Jakub Dolatowski

Jakub Dolatowski – dendrolog, rysownik i pisarz 

Urodził się 26 października 1953 r. w Warszawie. Rodzice przekazali mu zamiłowanie do sztuki – ojciec Zbigniew był grafikiem, natomiast matka Krystyna, nauczyła dostrzegać piękno literatury. 

Studiował na Wydziale Ogrodniczym SGGW, specjalizując się w dendrologii i szkółkarstwie u doc. Włodzimierza Senety. Życie zawodowe związał z dendrologią, pracując w instytutach, ogrodach botanicznych i dendrologicznych – Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku oraz Arboretum w Bolestraszycach, w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, w Ogrodzie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Przez lata przekazywał wiedzę architektom krajobrazu, ogrodnikom, biologom na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Jakub Dolatowski, jeden z autorów podręcznika „Dendrologia”, były student i współpracownik „swojego ulubionego profesora” Włodzimierza Senety przedstawi wspomnienia o nim. 

Tekst mgr inż. Emanuella Szewczyk