Wczoraj w naszym Ogrodzie odbyło się seminarium „Managing grassland biodiversity by grazing – case studies and problems” poprowadzone przez dr. hab. Pétera Töröka prof. PAN. W swojej prezentacji profesor Török przedstawił obecny stan wiedzy na temat możliwości i problemów związanych z zastosowaniem wypasu dla kształtowania różnorodności biologicznej na terenach użytków zielonych.

Przedstawione badania  sugerują, że całoroczny lub tradycyjny z wypas z niskim zagęszczeniem stada są najbardziej odpowiednie dla zachowania bogatej bioróżnorodności na dużych i bogatych strukturalnie obszarach, podczas gdy bardziej kontrolowany i ukierunkowany wypas jest bardziej odpowiedni dla obszarów małych.

Utrzymanie wysokiej różnorodności biologicznej łąk, wrzosowisk i torfowisk jest zatem możliwe tylko wtedy, jeżeli odpowiednie organy decyzyjne będą skutecznie wspierać tradycyjne praktyki rolnicze, jednocześnie nie skupiając się jedynie na kompensacji potencjalnej utraty dochodów.

Ponadto wyniki badań przeprowadzonych przez prof. Töröka wskazują, że wybór rodzaju zwierząt jest najbardziej kluczowy w ochronie przyrody, jednak dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu i wysokiej zmienności cech należy również starannie dostosować odpowiednią intensywność wypasu.

Główne wnioski przedstawione przez prelegenta wskazały na to, że przestrzenno-czasowe zróżnicowanie intensywności wypasu wydaje się być niezbędne dla zaspokojenia potrzeb szerokiego spektrum grup taksonomicznych i cech ekologicznych, w szczególności fauny.

 

dr Marcin Kotowski