instagram
fb
en

Dofinansowanie do projektu

W minionym tygodniu została podpisana umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dotycząca dofinansowania do wspólnego projektu PAN Ogrodu Botanicznego


W minionym tygodniu została podpisana umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dotycząca dofinansowania do wspólnego projektu PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie i Śląskiego Ogrodu Botanicznego pt. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w kwocie 5 121 715,50 zł. Zaś kwota całego projektu to 6 025 547,67 zł.

Celem projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt spaja i w sposób komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej ochronie przyrody wzbogaconych o wiedzę uzyskaną w drodze naszych dotychczasowych badań nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do problemu ochrony gatunkowej roślin wyraża się w dwutorowych, kompatybilnych w stosunku do siebie założeniach projektu:

  • kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie banku DNA tych gatunków – zbiór 31 gatunków
  • zintegrowanie metod ochrony ex situin situ dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk, w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE, poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu siedliska tych gatunków: Adenophora liliifolia, Apium repens, Veratrum nigrum, Stipa joannis, Dianthus gratianopolitanus, Anemone sylvestris, Carex praecox i Camplanula sibirica

 

 

 

 

 

 
 
« powrót

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.