instagram
fb

Wieści z Ogrodu

Dyrektor ds. naukowych, prof. Arkadiusz Nowak, został członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

 


 

Dyrektor ds. naukowych naszego Ogrodu, prof. Arkadiusz Nowak, został powołany na członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody działający przy Ministrze Środowiska, jeden z najstarszych polskich organów doradczych mający prestiż i uznanie międzynarodowe.

Rada składa się z 29 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. PROP ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.

W ramach PROP działa szereg komisji, w tym: parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000, krajobrazu i przyrody nieożywionej, zwierząt, roślin, grzybów, wód i mokradeł, CITES oraz informacji i edukacji przyrodniczej.

 
 
« powrót

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.