instagram
fb

Przetargi i konkursy

 • Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 r.

  Dostawa kosiarki profesjonalnej do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 r.

  Ogłoszenie o sprzedaży zespołu prądotwórczego (agregatu) ZE 400/24/1/1

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 22 lipca 2020 r.

  Pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski". Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2020 r.

  PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi „Pełnienia przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2020 r.

  Wykonanie usługi analizy 14 próbek gleb mineralnych (zbiorczych, zmieszanych, gleb mineralnych z głębokości 0-0,2 m) ze stanowisk dzwonecznika w Kampinoskim Parku Narodowym. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2020 r

  Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2020 r.

  Przetarg na: Przebudowę oddziałowej stacji transformatorowej w zakresie rozbiórki i budowy kontenerowej stacji transformatorowej sn/nn na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 26 maja 2020 r.

  Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew polegających na usunięciu posuszu i ewentualne wykonanie dodatkowych prac minimalizujących zagrożenie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 14 maja 2020 r.

  Przetarg na: „Modernizację szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń elektrycznych na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

  Odmulenie dwóch stawów znajdujących się na terenie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

  więcej
 • ARCHIWUM
 • Ogłoszenie z dnia 11 marca 2020 r.

  Ogłoszenie o konkursie na menadżera ds. obsługi zwiedzania na zasadach kontraktu menadżerskiego w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 10 marca 2020 r.

  Przygotowanie i druk publikacji pod roboczym tytułem „Roślinność Tadżykistanu” dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie.

  więcej
 • Ogłoszenie z dnia 6 marca 2020 r.

  Ogłoszenie o konkursie dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

  więcej
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.