Skład osobowy Prezydium Rady Naukowej OB. w poszczególnych kadencjach oraz nazwiska osób, które zajmowały stanowisko dyrektora lub zastępców dyrektora w historii tej placówki PAN.

L.p.  Kadencja w latach  Przewodniczący    Z-a Przewodniczącego  Z-a Przewodniczącego  Sekretarz 
1.  Rada Naukowa Centralnego Ogrodu Botanicznego z dniem 1 stycznia 1956 r powołana przez Sekretariat Naukowy PAN*    W skład Rady Naukowej wchodzili  Prof. dr hab. Stefan Barbacki (Poznań) Prof. dr hab. Zygmunt Czubiński (Poznań) Prof. dr hab. Wacław Gajewski (Warszawa) Prof. dr hab. Tadeusz Gorczyński (Warszawa) Prof. dr hab. Bolesław  Hryniewiecki (Warszawa) Prof. dr hab. Władysław Matuszkiewicz (Warszawa) Prof. dr hab. Zygmunt Obmiński (Warszawa) Prof. dr hab. Władysław Szafer (Kraków) Prof. dr hab. Henryk Teleżyński (Warszawa) Prof. dr hab. Alfons Zielonko (Warszawa).  Nie powołano  
2.  I 1974**  Prof. dr S. Pieniążek      Dr B. Molski 
3.  II 1975-1977  Prof. dr  S. Pieniążek  Prof. dr  W. Gajewski  Prof. dr Z. Kielan-Jaworowska  Mgr J. Puchalski 
4.  III 1978-1980  Prof. dr  S Pieniążek  Prof. dr J. Buchowicz  Prof. dr Z. Kielan-Jaworowska  Mgr A. Bytnerowicz 
5.  IV 1981-1983  Prof. dr S. Pieniążek  Prof. dr Z. Kielan-Jaworowska  Prof. dr M. Małuszyński  Mgr W. Chmielewski 
6.  V 1984- 1986  Prof. dr S. Pieniążek  Prof. dr L. Kuźnicki  Prof. dr J. Szyrmer  Mgr K.  Głębicki 
7.  VI 1987-1989  Prof. dr S. Pieniążek  Prof. dr . L. Kuźnicki  Prof. dr J. Szyrmer  Mgr K. Głębicki 
8.  VII 1990-1992  Prof. dr E. Nalborczyk  Prof. dr W. Bugała  Prof. dr Z. Gertych  Dr. K. Głębicki 
9.  VIII 1993-1995  Prof. dr E. Nalborczyk  Prof. dr W. Bugała  Prof. dr Z. Gertych  Dr W. Chmielewski 
10.  IX 1996-1998  Prof. dr E. Nalborczyk  Prof. dr W. Bugała  Prof. dr Z. Gertych  Dr W. Chmielewski 
11  X 1999-2002  Prof. dr E. Nalborczyk  Prof. dr T. Chojnacki  Prof. dr Z. Gertych  Dr W. Dmuchowski 
12,  XI 2003-2006  Prof. dr E. Nalborczyk  Prof. dr T. Chojnacki   Prof. dr Z. Gertych   Dr W. Dmuchowski 
13.  XII 2007-2010  Prof. dr  M Saniweski  Prof. dr T. Chojnacki  Prof. dr  T. Wodzicki  Dr hab. H Kubicka 
14.  XIII 2011-2014   Prof. dr M. Saniewski  Prof. dr hab. T. Chojnacki  Prof. dr T. Wodzicki  Prof. dr H. Kubicka-Matusiewicz 
15.  XIV2015-2018  Prof. dr Andrzej Grzywacz  Prof. dr  M Saniewski  Prof. dr  W. Swięcicki  Prof. dr A. Mikuła 
16.  XV 2019-2022  Prof. dr J. Puchalski  Prof. dr A. Grzywacz  Prof. dr Z. Miszalski  Dr hab. J. Jura-Morawiec 
17.  XVI 2023…..  Prof. dr  R. Zabielski  Prof. dr M. Piskuła  Prof. dr A. M. Jagodziński  Prof. dr A. Mikuła 

*- Oprócz listy nazwisk kilku profesorów głównie ze środowiska naukowego warszawskiego brak jest informacji na temat efektów działalności tej grupy osób na rzecz tworzenia Ogrodu. 

**- W pierwszym roku działalności Ogrodu w 1974 Rada Programowa zastępowała Radę Naukową w skład Rady Programowej wchodzili następujący profesorowie:  Przewodniczący: prof. dr  Szczepan Pieniążek, czł. rzecz. PAN: Członkowie: prof., dr Wacław Gajewski, czł. rzecz. PAN,  prof. dr Tadeusz Gorczyński, SGGW, prof. dr Zofia Kielan-Jaworowska, czł. rzecz. PAN, prof. dr Włodzimierz Michajłow, czł. rzecz. PAN, prof. dr Jan Rychlewski czł. koresp. PAN, dr inż. Tadeusz Wolski  Poznańska Hodowla Roślin, Sekretarz: dr inż. Bogusław Molski, Dyrektor Ogrodu Botanicznego oraz red. Zbigniew Siedlecki publicysta Trybuny Ludu,