Rada Naukowa 1974

Występuje jako Komisja Programowa

Przewodniczący: prof. dr Szczepan Pieniążek, czł. rzecz. PAN

Członkowie: prof., dr Wacław Gajewski, czł. rzecz. PAN

prof. dr Tadeusz Gorczyński, SGGW

prof. dr Zofia Kielan-Jaworowska, czł. rzecz. PAN

prof. dr Włodzimierz Michajłow, czł. rzecz. PAN

prof. dr Jan Rychlewski czł. koresp. PAN

red. Zbigniew Siedlecki publicysta Trybuny Ludu

dr inż. Tadeusz Wolski Poznańska Hodowla Roślin

Sekretarz: dr inż. Bogusław Molski Dyrektor Ogrodu Botanicznego