Rada Naukowa 1975

Rada Naukowa i jej Komisje

Przewodniczący : prof. dr Szczepan Pieniążek

Z-ca przewodniczącego prof. dr Wacław Gajewski

Z-ca przewodniczącego prof., dr Zofia Kielan-Jaworowska

Sekretarz mgr inż. Jerzy Puchalski

Komisja Oceny Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

Przewodniczący:  prof. dr Aleksander Łukasiewicz

Z-ca przewodniczącego dr inż. Bogusław Molski

Członkowie: doc. dr Władysław Bugała

Prof. dr Adolf Ciborowski

Doc. dr Alina Doroszewska

Prof. dr Leszek Kuźnicki

Sekretarz: mgr Tomasz Kohman

Komisja Analizy i Oceny Programów Badawczych Ogrodu oraz rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący prof. dr Wacław Gajewski

Z-ca przewodniczącego doc. dr Emil Nalborczyk

Członkowie: doc. dr Tytus Biskupski

doc. dr Romuald Klekowski

prof. dr Józef Kochman

prof. dr Edmund Malinowski

dr inż., Bogusław Molski

prof. dr Jan Rychlewski

prof. dr Jan Siuta

Sekretarz mgr inż. Jerzy Puchalski

Komisja Rozwoju Dydaktyki i Popularyzacji

Przewodniczący prof. dr Włodzimierz Michajłow

Z-ca przewodniczącego prof. dr Tadeusz Gorczyński

Członkowie: mgr Stanisław Bielecki

dr inż. Bogusław Molski

red. Zbigniew Siedlecki

mgr inż. Annha Spiechowicz

Sekretarz mgr inż. Andrzej Bytnerowicz

Komisja Programu Muzeum Ewolucji

Przewodniczący prof. dr Zofia Kielan-Jaworowska

Z-ca przewodniczącego dr inż. Bogusław Molski

Członkowie: prof. dr Irena Grochowska

Prof. dr Stefan Nowakowski

Prof. dr Adam Urbanek

Sekretarz mgr inż. Andrzej Piotrowski

Komisja Programu Ochrony i Wykorzystania Zasobów Genowych

Przewodniczący prof. dr Stanisław Zagaja

Z-cz przewodniczącego dr inż. Tadeusz wolski

Członkowie: doc. dr Władysław Bugała

dr inż., Bogusław Molski

doc. dr Jerzy Szyrmer

Sekretarz dr inż. Roman Kubiczek