Rada Naukowa 1976

Honorowy Przewodniczący: Prof. dr Szczepan Pieniążek czł. rzecz. PAN

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wacław Gajewski

Z-ca Przewodniczącego: Zofia Kielan-Jaworowska czł. rzecz. PAN

Sekretarz: Mgr inż. Jerzy Puchalski

Komisja Oceny Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Z-ca Przewodniczącego: Dr inż. Bogusław Molski

Sekretarz: Mgr inż. Andrzej Marczewski

Członkowie:

Doc. dr Adolf Ciborowski

Doc. dr Alina Doroszewska

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

Komisja Analizy i Oceny Programów Badawczych Ogrodu oraz Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wacław Gajewski

Z-ca Przewodniczącego: Doc. dr Emil Nalborczyk

Sekretarz: Mgr inż. Jerzy Puchalski

Członkowie:

Doc. dr Antoni Biskupski

Doc. dr Antoni Karlikowski

Prof. dr hab. Romuald Klekowski

Prof. dr hab. Józef Kochman

Prof. dr hab. Edmund Malinowski

Dr Bogusław Molski

Prof. dr hab. Jan Rychlewski czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Jan Siuta

Komisja Programu Ochrony i Wykorzystania Zasobów Genowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Zagaja

Z-ca Przewodniczącego: doc. dr Tadeusz Wolski

Sekretarz: Mgr inż. Roman Kubiczek

Członkowie:

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Dr inż. Bogdan Molski

Doc dr hab. Jerzy Szyrmer

Komisja Rozwoju Dydaktyki i Popularyzacji

Przewodniczący: Prof. dr Włodzimierz Michajłow

Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr Tadeusz Gorczyński

Sekretarz: Mgr inż. Andrzej Bytnerowicz

Członkowie:

Mgr Stanisław Bielecki

Dr inż. Bogusław Molski

Red. Zbigniew Siedlecki

Mgr inż. Anna Spiechowicz

Komisja Programu Muzeum Ewolucji

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zofia Kielan- Jaworowska czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego: Dr inż. Bogusław Molski

Sekretarz: Mgr Andrzej Piotrowski

Członkowie:

Prof. dr Irena Rejment-Grochowska

Prof. dr Stefan Nowakowski

Prof. dr hab. Adam Urbanek