Rada Naukowa 1980

Przewodniczący – prof. dr hab. Szczepan Pieniążek

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Zofia Kielan-Jaworowska

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Sekretarz – mgr inż. Andrzej Bytnerowicz

Komisja d/s Analizy Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Z-ca Przewodniczącego doc. dr Bogusław Molski

Sekretarz: mgr inż. Andrzej Marczewski

Członkowie:

Doc. dr Cecylia Bajan

Mgr inż. Stanisław Bolek

Prof.dr hab. Władysław Bugała

prof. dr Tadeusz Gorczyński

prof. dr Mirosław Małuszyński

dr Jerzy Tumiłowicz

Komisja d/s Analizy i Oceny Programów Badawczych i Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. Emil Nalborczyk

Sekretarz: mgr inż. Wojciech Dmuchowski

Członkowie:

prof. dr hab. Wacław Gajewski czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Józef Kochman czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Edmund Malinowski

Komisja Programu Ochrony i Wykorzystania Zasobów Genowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Z-ca Przewodniczącego: doc dr Tadeusz Wolski

Sekretarz: mgr inż. Wiesław Łuczak

prof. dr hab. Władysław Bugała

prof. dr Zbigniew Gertych czł.koresp. PAN

prof. dr Adam Jasiewicz

dr inż. Roman Kubiczek

doc. dr Bogusław Molski

prof. dr hab. Stanisław Zagaja

Komisja d/s Muzeum Ewolucji

Przewodniczący: prof. dr Zofia Kielan- Jaworowska

Z-ca Przewodniczą: doc. dr Bogusław Molski

Sekretarz: Mgr Marcin Ryszkiewicz

mgr Stanisław Bielecki

prof. dr hab. Irena Rejment-Grochowska

dr Jan Rembiszewski

red. Zbigniew Siedlecki

mgr Anna Spiechowicz

prof. dr hab. Zbigniew Szelęgiewicz

prof. dr hab. Adam Urbanek czł. koresp. PAN