Rada Naukowa 1981

Przewodniczący – prof. dr hab. Szczepan Pieniążek

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Zofia Kielan-Jaworowska

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Sekretarz – mgr inż. Jerzy Puchalski

Komisja d/s Analizy Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

prof. dr hab. Władysław Bugała

prof. dr Tadeusz Gorczyński

prof. dr Aleksander Łukasiewicz

mgr inż. Andrzej Marczewski

mgr inż. Waldemar Chmielewski

Komisja d/s Analizy i Oceny Programów Badawczych i Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

prof. dr hab. Zbigniew Gertych

prof. dr hab. Józef Kochman

prof. dr hab. Kazimierz Kleczkowski

doc. dr Bogusław Molski

prof. dr hab. Emil Nalborczyk

prof. dr hab. Jan Siuta

prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

mgr inż. Jerzy Puchalski

Komisja d/s Zasobów Genowych Roślin

prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

doc. dr Bogusław Molski

prof. dr hab. Maria Rakowska

prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

doc. dr Tadeusz Wolski

dr inż. Roman Kubiczek

mgr inż. Wiesław Łuczak

Komisja d/s Muzeum Ewolucji

Prof. dr Zofia Kielan- Jaworowska

Prof. dr Leszek Kuźnicki

Doc. dr Bogusław Molski

Mgr Anna Spiechowicz

Mgr inż. Wojciech Dmuchowski

Dr Maciej Rembiszewski

Dr Andrzej Elżanowski

Mgr Marcin Ryszkiewicz