Rada Naukowa 1982

Przewodniczący – prof. dr hab. Szczepan Pieniążek

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Zofia Kielan-Jaworowska

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Sekretarz – mgr inż. Waldemar Chmielewski

Członkowie: – prof. dr hab. Andrzej Anioł

Komisja d/s Analizy Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

Przewodniczący: doc. dr Edward Bartman

Sekretarz : mgr inż. Wiesław Gawryś

Członkowie: prof. dr hab. Władysław Bugała

prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

mgr inż. Andrzej Marczewski

dr inż. Jerzy Tumiłowicz

Komisja d/s Analizy i Oceny Programów Badawczych i Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Sekretarz: dr inż. Jerzy Puchalski

Członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Gertych

prof. dr hab. Józef Kochman

prof. dr hab. Kazimierz Kleczkowski

doc. dr Bogusław Molski

prof. dr hab. Emil Nalborczyk

prof. dr hab. Jan Siuta

prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Komisja d/s Zasobów Genowych Roślin

Sekretarz mgr. inż. Wiesław Łuczak

Członkowie: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

doc. dr Bogusław Molski

prof. dr hab. Maria Rakowska

prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

doc. dr Tadeusz Wolski

dr inż. Roman Kubiczek

Komisja ds. Muzeum Ewolucji

Przewodniczący Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

Sekretarz: Mgr Marcin Ryszkiewicz

Członkowie: prof. dr Zofia Kielan-Jaworowska

Mgr inż. Wojciech Dmuchowski

Dr Andrzej Elżanowski

Doc. dr hab. Bogusław Molski

Red Zbigniew Siedlecki

Mgr Anna Spiechowicz

Dr Maciej Rembiszewski

Dr Wojciech Wójcicki