Rada Naukowa 1991

Honorowy Przewodniczący Prof. dr Szczepan Pieniążek czł. rzecz. PAN

Przewodniczący Prof. dr hab. Emil Nalborczyk czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Władysław Bugała

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Zbigniew Gertych czł. koresp. PAN

Sekretarz Dr Krzysztof Głębicki

Członkowie:

Prof. dr hab. Roman Andrzejewski

Prof. dr hab. Eugenisz Bernadzki

Prof. dr hab. Kazimierz Browicz

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Henryk Chmiel

Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki czł. koresp. PAN

Dr Wojciech Dmuchowski

Prof. dr hab. Wacław Gajewski czł. rzecz. PAN

Mgr Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Zbigniew Gerych czł. Rzecz. PAN

Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska

Prof. dr hab. Stanisław Grzesiuk

Prof. dr hab. Janusz Haman

Prof. dr hab. Zdzisław Harabin

Prof. dr hab. Stefan Jastrzębski

Prof.dr hab. Józef Kochman czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Krystyna Kukułczanka

Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Dr Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Rostański

Prof. dr hab. Antonina Rumińska

Dr Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski

prof. dr hab. Jan Siuta

doc. dr hab. Wojciech Swięcicki

Prof. dr hab. Jerzy Tumiłowicz

Prof. dr hab. Adam Urbanek czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Prof. dr Tadeusz Wolski