Rada Naukowa 1979

Honorowy Przewodniczący: Prof. dr Szczepan Pieniążek czł. rzecz. PAN

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Z-ca Przewodniczącego: Zofia Kielan-Jaworowska czł. rzecz. PAN

Sekretarz:  Mgr inż. Andrzej Bytnerowicz

Komisja Oceny Przestrzennego Zagospodarowania Ogrodu

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Z-ca Przewodniczącego: Dr inż. Bogusław Molski

Sekretarz: Mgr inż. Andrzej Marczewski

Członkowie:

Doc. dr hab. Cecylia Bajan

Mgr. Stanisław Bolek

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Tadeusz Gorczyński

Doc. dr Mirosław Małuszyński

Dr Jerzy Tumiłowicz

Komisja Analizy i Oceny Programów Badawczych Ogrodu oraz Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Z-ca Przewodniczącego: Doc. dr Emil Nalborczyk

Sekretarz: Mgr inż. Wojciech Dmochowski

Członkowie:

Prof. dr hab. Wacław Gajewski czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Józef Kochman czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Edmund Malinowski czł. rzecz. PAN

Dr Bogusław Molski

Prof. dr hab. Jan Rychlewski czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Jan Siuta

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Komisja Programu Ochrony i Wykorzystania Zasobów Genowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Jer4zy Szyrmer

Z-ca Przewodniczcego: doc. dr Tadeusz Wolski

Sekretarz : Mgr inż. Wiesław Łuczak

Członkowie:

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Zbigniew Gertych czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Adam Jasiewicz

Dr inż. Roman Kubiczek

Dr inż. Bogusław Molski

Prof. dr hab. Stanisław Zagaja

Komisja Programu Muzeum Ewolucji i Popularyzacji

Przewodniczący: prof. dr hab. Zofia Kielan- Jaworowska czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego : Dr inż. Bogusław Molski

Sekretarz Mgr Andrzej Piotrowski

Członkowie: Mgr Stanisław Bielecki

Prof. dr Irena Rejment-Grochowska

Dr Jan Rembiszewski

Red. Zbigniew Siedlecki

Mgr Anna Spiechowicz

Prof. dr hab. Henryk Szelęgiewicz

Prof. dr hab. Adam Urbanek czł. koersp. PAN