Rada Naukowa 1993-1995

Honorowy Przewodniczący Rady Prof. dr Szczepan Pieniążek

Przewodniczący Prof. dr hab. Emil Nalborczyk czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Władysław Bugała

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Zbigniew Gerytch czł. koresp. PAN

Sekretarz: Dr Waldemar Chmielewski

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Browicz

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Henryk Chmiel

Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Henryk Czembor

Dr Wojciech Dmuchowski

Prof. dr hab. Wacław Gajewski czł. rzecz. PAN

Mgr Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska

Prof. dr hab. Stanisław Grzesiuk

Prof.dr hab. Andrzej Grzywacz

Prof. dr hab. Janusz Haman

Prof. dr hab. Zdzisław Harabin

Prof. dr hab. Janusz Janecki

Prof. dr hab. Stefan Jastrzębski

Prof. dr hab. Krystyna Kukułczanka

Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Dr. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Krzysztof Rostański

Prof. dr hab. Antonina Rumińska

Doc. dr Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski

Dr Ewa Sawicka-Sienkiewicz

Prof. dr hab. Jan Siuta

Prof. dr hab. Wojciech Swięcicki

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Jerzy Tumiłowicz

Mgr Marta Walnik

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Prof. dr Tadeusz Wolski czł. koresp. PAN