Rada Naukowa 1996- 1998

Honorowy Przewodniczący Prof. dr Szczepan Pieniążek

Przewodniczący Prof. dr hab. Emil Nalborczyk

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Władysław Bugała

Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Zbigniew Gerytch

Sekretarz: Dr Waldemar Chmielewski

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Browicz

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Prof. dr hab. Henryk Chmiel

Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki

Prof. dr hab. Henryk Czembor

Dr Wojciech Dmuchowski

Prof. Dr hab. Krystyna Falińska

Mgr Wiesław Gawryś

Mgr Katarzyna Goller

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska

Prof. dr hab. Stanisław Grzesiuk

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

Prof. dr hab. Zdzisław Harabin

Prof. dr hab. Janusz Janecki

Prof. dr hab. Stefan Jastrzębski

Prof. dr hab. Krystyna Kukułczanka

Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Mgr inż. Roman Muranyi

Prof. dr hab. Halina Piękoś- Mirek

Prof. dr hab. Tadeusz Przybylski

Doc. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz

Prof. dr hab. Krzysztof Rostański

Prof. dr hab. Antonina Rumińska

Doc. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski

Prof. dr hab. Jan Siuta

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Wojciech Swiecicki

Prof. dr hab. Jerzy Tumiłowicz

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Prof. dr Tadeusz Wolski