Rada Naukowa 1999-2002

Przewodniczący Prof. dr hab. Emil Nalborczyk

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki

Z-ca Przewodniczącego : Prof. dr hab. Zbigniew Gerytch

Sekretarz : Dr Wojciech Dmuchowski

 

Członkowie:

Dr Piotr Bednarek

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Henryk Chmiel

Dr Waldemar Chmielewski

Prof. dr hab. Gabriel Fordoński

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Mgr Katarzyna Goller

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz czł. korsp. PAN

Doc. dr hab. Barbara Gworek

Prof. dr hab. Zdzisław Harabin

Prof. dr hab. Janusz Janecki

Doc. dr hab. Helena Kubicka

Prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński

Dr Anna Mikuła

Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirek

Prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki

Doc. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Krzysztof Rostański

Prof.. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Wojciech Swięcicki

Prof. dr hab. Jerzy Tumiłowicz

Doc. dr hab. Wiesław Włoch

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Prof. dr Tadeusz Wolski czł. koresp. PAN

Dr hab. Bogdan Zemanek