RADA NAUKOWA (2003-2006)

Przewodniczący Prof. dr hab. Emil Nalborczyk, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki, czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodniczącego Prof. dr hab. Zbigniew Gertych, czł. rzecz. PAN

Sekretarz Dr Wojciech Dmuchowski

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Dr inż. Waldemar Chmielewski

Prof. dr hab. Franciszek Dubert

Prof. dr hab. Gabriel Fordoński

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Prof. dr hab. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Jerzy Hetman

Prof. dr hab. Janusz Janecki

Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, czł. koresp. PAN

Dr Paweł Kojs

Doc. dr hab. Helena Kubicka

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Mgr inż. Marta Monder

Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirek

Prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki

Doc. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Doc. dr hab. Wiesław Włoch

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki

Prof. dr hab. Bogdan Zemanem

Prof. dr hab. Waldemar Żukowski