RADA NAUKOWA (2007-2010)

 

Przewodniczący – Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki

Sekretarz – Doc. dr hab. Helena Kubicka

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł

Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Prof. dr hab. Władysław Bugała

Doc. dr hab. Wojciech Dmuchowski

Prof. dr hab. Franciszek Dubert

Mgr inż. Wojciech Fonder

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Zbigniew Gertych, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Prof. dr hab. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Jerzy Hetman

Dr hab. Janusz Janecki, prof. KUL

Dr Joanna Jura-Morawiec

Dr Paweł Kojs

Dr Anna Mikuła

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Dr Marta Monder

Prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki

Doc. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN

Dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO

Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Prof. dr hab. Waldemar Żukowski