RADA NAUKOWA (2011-2014)

Przewodniczący – Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki

Sekretarz – Prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prof. dr hab. Jerzy Buchowicz

Dr hab., prof. nadzw. Wojciech Dmuchowski

Prof. dr hab. Franciszek Dubert

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Prof. dr hab. Jerzy Hetman

Prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Dr Joanna Jura-Morawiec

Dr Paweł Kojs

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki, czł. rzecz. PAN

Dr hab., prof. nadzw., Anna Mikuła

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Dr Marta Monder

Dr Wiesław Podyma

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Paweł Pukacki

Prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki, czł. rzecz PAN

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Wiesław Włoch

Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Prof. dr hab. Waldemar Żukowski