Rada Naukowa 2015-2018

Przewodniczący – Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN

Sekretarz – Dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw.

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prof. dr hab. Emilia Brzosko

Prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Teresa Doroszewska

Dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. nadzw.

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Dr Joanna Jura-Morawiec

Dr Paweł Kojs

Prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz

Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Dr hab. Robert Malinowski

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Sławomir Podlaski

Prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Dr Karolina Tomiczak

Prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki

Prof. dr hab. Bogdan Zemanek