RADA NAUKOWA (2019-2022)

Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Sekretarz – dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Członkowie: 

prof. dr hab. Andrzej Anioł

dr Aneta Baczewska-Dąbrowska

dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO

prof. dr hab. Stanisław Gawroński

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

dr Paweł Kojs

dr hab. Robert Malinowski

mgr inż. Mirosław Markowski

Prof. dr hab. Anna Mikuła

prof. dr hab. Zbigniew Mirek

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

dr inż. Anna Rucińska

prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN,

dr Karolina Tomiczak,

prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN

dr hab. Urszula Zajączkowska,

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ