Dzięki staraniom prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego, prezes – prof. Anny Mikuły, dyrektora naszego Ogrodu prof. Arkadiusza Nowaka, prof. Jana Rybczyńskiego, rok 2022 uchwałą Senatu RP został ustanowiony Rokiem Botaniki. Izba uhonorowała w ten sposób polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

„Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie.

W uchwale przypominają postaci polskich badaczy mających na swoim koncie znaczące odkrycia w zakresie nauki o roślinach. Pionierem był Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński (1820–1898), który łącząc pasje botaniczne i malarskie, odkrył i opisał jako pierwszy na świecie cykl rozwojowy paproci. Antoni Rehman (1840–1917) badał roślinność Afryki Południowej, z kolei Edward Strasburger (1844–1912), wychowanek Szkoły Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, był twórcą podstaw współczesnej cytologii roślin.

Te i inne sukcesy polskich botaników, a także potrzeba ujednolicenia badań oraz nazewnictwa po okresie zaborów spowodowały, że wkrótce po odzyskaniu niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pierwszy założycielski zjazd zwołano w dniach 9 i 10 kwietnia 1922 roku. Odbył się w historycznej auli wykładowej Zakładu Botaniki w budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Na siedzibę władz naczelnych Towarzystwa wyznaczono Warszawę. Postanowiono także powołać pięć oddziałów: w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polskie Towarzystwo Botaniczne zalicza się zatem do jednego z najstarszych, co wymownie świadczy o jego znaczeniu, roli i pozycji w budowaniu silnej i nowoczesnej nauki polskiej.

Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, jego zmianach i wpływie na naszą przyszłość nabiera fundamentalnego znaczenia. Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie – napisano w uchwale Senatu.

Od lewej prof. Arkadiusz Nowak (członek prezydium Polskiego Towarzystwa Biologicznego), prof. Anna Mikuła (prezes PTB), prof. Jan Rybczyński (członek prezydium PTB)

Źródło: www.senat.gov.pl