15 sierpnia zapraszamy do Ogrodu w godzinach 9.00-20.00

Oranżeria: 10.00-19.30

Kawiarnia: 9.00-19.00