Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych.

• Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2012 r.
Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2012 r.

Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych.

• Ogłoszenie

W związku z brakiem wpłynięcia ofert, Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 26.11.2012 r.

Ogłoszenie z dnia 25 października 2012 r.

Przetarg na: Dostawę maszyn i urządzeń do pielęgnacji kolekcji roślinnych i utrzymania terenów zielonych na potrzeby PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Zbiorcze zestawienie ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2012 r.

Przetarg na: Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 – Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

• Ogłoszenie
• Oświadczenia do przetargu ograniczonego
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 23 lipca 2012 r.

Przetarg na opracowanie: Dokumentacji technicznej modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• Załączniki do przetargu ograniczonego
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2012 r.

Przetarg na: Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 – Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

• Ogłoszenie
• Oświadczenia do przetargu ograniczonego
• Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 26 marca 2012 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2012 r.

• Ogłoszenie
• Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie z dnia 22 marca 2012 r.

Przetarg na: Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych (zestawu automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, terenowego kontrolera warunków mikroklimatycznych) – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. “Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2012 r.

Przetarg na: Zestaw urządzeń do oceny żywotności, suszenia i przechowywania nasion (klimatyzatora do regulacji wilgotności i temperatury powietrza w komorze suszarniczej) – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 p.t. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2012 r.

Przetarg na: Zestaw urządzeń do oceny żywotności, suszenia i przechowywania nasion (klimatyzatora do regulacji wilgotności i temperatury powietrza w komorze suszarniczej) – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 p.t. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2012 r.

Przetarg na: Zestaw urządzeń do oceny żywotności, suszenia i przechowywania nasion (klimatyzatora do regulacji wilgotności i temperatury powietrza w komorze suszarniczej) – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 p.t. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2012 r.

Przetarg na: Zestaw urządzeń do oceny żywotności, suszenia i przechowywania nasion (klimatyzatora do regulacji wilgotności i temperatury powietrza w komorze suszarniczej, urządzenia wentylacyjno-grzewczego z montażem, autoklawu, licznika nasion – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. “Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
• Anulowanie postępowania w części 1 i 3
• Odpowiedzi na pytania
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego aparatu cyfrowego typu kompakt z wymienną optyką.

• Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie o dostawie fabrycznie nowego aparatu cyfrowego typu kompakt z wymienną optyką.

• Ogłoszenie

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry