Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 r.

Przetarg na: Ochronę osób i mienia na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Załączniki do SIWZ w wersji doc
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie na 4-letnią kadencję.

Ogłoszenie z dnia 16 sierpnia 2016

Ogłoszenie na: Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne chaty górskiej w kolekcji roślin górskich

• Ogłoszenie
• Załacznik nr 1
• Załacznik nr 2
Ogłoszenie o wyborze

Uwaga: Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2 września do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 16 sierpnia 2016

Ogłoszenie na: Remont drewnianego mostku w ciągu górskim w kolekcji roślin górskich

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Ogłoszenie o wyborze

Uwaga: Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2 września do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 14 marca 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie na 4-letnią kadencję.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z dozorem wystaw i zbiorów w galeriach w dni powszednie

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą kas wejściowych do Ogrodu w dni powszednie

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą kas wejściowych do Ogrodu w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z dozorem wystaw i zbiorów w galeriach w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z dozorem kolekcji roślinnych w szklarniach ekspozycyjnych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą parkingów samochodowych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z dozorem ruchu osobowego na bramach wejściowych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2016 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2016 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polskiej Akademi Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2016 r.

Koordynacja całości zwiedzania i nadzór obsługi ruchu indywidualnego zwiedzających w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie w soboty, niedziele, święta i wybrane dni powszednie wymagające dodatkowej obsługi (razem 72 dni) w okresie 19.03.2016 – 30.10.2016 r., w tym zorganizowanie 4 imprez plenerowych o charakterze jarmarków wiosenno-jesiennych.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie na: Wykonywanie określonych usług dla potrzeb PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry