Ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Świadczenie usług doradztwa i formalnoprawnej weryfikacji dokumentów w zakresie Projektu „Florintegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2018 r.

Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy w roku 2019 do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Wykonanie, dostawa oraz częściowy montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2018 r.

Przetarg na: Dostawę zestawu do kriobankowania, zestawu do biobankowania oraz autoklawu w ramach projektu pn FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 31 października 2018 r.

Przetarg na: Usługi ogrodniczo-leśne – zabiegi mechaniczne poprawiające stan ciepłolubnych dąbrów realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 26 października 2018 r.

Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 26 października 2018 r.

Przetarg na: Usługę zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn.” Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17.

Ogłoszenie z dnia 5 października 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży zestawu sprężarkowego WAN-AW

Ogłoszenie z dnia 2 października 2018 r.

Przetarg na: Przebudowę szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z zaprojektowaniem, wydzieleniem i wykonaniem obwodu elektrycznego i instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo Nubira

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy niskopodwoziowej

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży przyczep kempingowych GM-126

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika TV-521

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika MT8-1322

Ogłoszenie z dnia 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Jelcz z beczką asenizacyjną

Ogłoszenie z dnia 18 września 2018 r.
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie oferuje do sprzedaży ciągnik rolniczy URSUS C 355. Rok produkcji 1971. Numer nadwozia 130331. Ostatni przegląd w 2014 r. Ciągnik jest sprawny. Wykorzystywany jest do pracy na terenie ogrodu. Ubezpieczenie ważne do 24.09.2018r. Więcej informacji pod nr telefonu 697 527 496.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup ciągnika” prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego do dnia 21 września 2018 r. do godz. 12:00. Oferta powinna zawierać:
Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta.
Oferowaną cenę brutto

Ogłoszenie z dnia 18 września 2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Mazda

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie oferuje do sprzedaży samochód osobowy marki MAZDA E 2200 D. Przebieg 470033. Rok produkcji 1990. Data pierwszej rejestracji 11.01.1991r. Największy dopuszczalny nacisk osi 12.74 kN. Numer nadwozia JMZSR1M3200705760. Ostatni przegląd w 2016 r. Samochód ma uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Ubezpieczenie ważne do 24.09.2018r. Więcej informacji pod nr telefonu 691 512 424.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu Mazda” prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego do dnia 21 września 2018 r. do godz. 12:00. Oferta powinna zawierać:
Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta.
Oferowaną cenę brutto

Ogłoszenie z dnia 11 września 2018 r.

Przetarg na: Usługę zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz Polski zachodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn.” Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17.

Ogłoszenie z dnia 6 września 2018 r.

Wykonanie nawodnienia w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Sukcesywna sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do środków transportu oraz do maszyn Zamawiającego, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych.

Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Przetarg na: Przebudowę szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z zaprojektowaniem, wydzieleniem i wykonaniem obwodu elektrycznego i instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2018 r.

Zawiadomienie o wyniku postepowania; przetarg na: Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 6 lipca 2018 r.

Przetarg na: Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Remont szklarni o powierzchni ok 500 m2 na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2018 r.

Remont szklarni o powierzchni ok 500 m2 na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2018 r.

Świadczenie usługi konserwacji instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego regału do hodowli roślin wraz z oświetleniem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r.

Badania i pobór gleb w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki: “Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli? – analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci”

Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r.

Świadczenie usług doradztwa i formalnoprawnej weryfikacji dokumentów w zakresie Projektu „Florintegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 7 maja 2018 r.

Świadczenia usług doradztwa i formalnoprawnej weryfikacji dokumentów w zakresie Projektu „Florintegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 7 maja 2018 r.

Zakup oraz dostawa 150 m3 ziemi ogrodowej do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Kompleksowa renowacja altany marmurowej w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zakup oraz dostawa kory do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Uporządkowanie terenu zielonego o powierzchni ok. 250 m kw. W PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Likwidacja powierzchni asfaltowych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dostawa odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zrealizowanie dwóch wystaw plenerowych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie na podstawie otrzymanych materiałów graficznych wraz z obramowaniem i zamontowaniem w łącznej ilości 29 szt.

Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie w sposób trwały mebli laboratoryjnych na wymiar na potrzeby Śląskiego Banku Nasion w Mikołowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 30 marca 2018 r.

Zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 22 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r.

Wykonanie przeglądu technicznego samochodu marki Subaru Forester. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego tabletu wraz z oprogramowaniem. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego wraz z wyposażeniem. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej terenowej. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa materiałów ogrodniczych. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa środków ochrony roślin. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa podłoża uniwersalnego oraz podłoża organiczno-mineralnego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego zestawu terenowego do pomiaru pH. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych opon letnich w ilości 4 szt. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa materiałów zużywalnych do zbioru nasion i zbioru liści. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej kamery terenowej . Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ręcznego urządzenia nawigacyjnego (GPS-u). Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa drobnego sprzętu do pielęgnacji roślin. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10.00

Ogłoszenie z dnia 15 marca 2018 r.

Ogłoszenie na: Konkurs dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 15 marca 2018 r.

PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 31 maja oraz 1 czerwca b.r.

Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r.

Ogłoszenie na: konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą kas wejściowych do Ogrodu w dni powszednie.

Ogłoszenie z dnia 2 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 2 marca 2018 r.

Zakup oraz dostawa podłoży i nawozów do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry