Ogłoszenie z dnia 11 marca 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie na menadżera ds. obsługi zwiedzania na zasadach kontraktu menadżerskiego w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2020 r.

Przygotowanie i druk publikacji pod roboczym tytułem „Roślinność Tadżykistanu” dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2020 r.

Zakup oraz dostawa podłoży i nawozów do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 3 marca 2020 r.

Zakup oraz dostawa kory w roku 2020 do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2020 r.

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na podstawie wykonanej oceny dendrologicznej z października 2019.

Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2020 r.

PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn. Remont i modernizacja pomieszczeń do celów laboratoryjnych i biurowych.

Ogłoszenie z dnia 6 lutego 2020 r.

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Polskiej Akademii Nauk – Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 30 stycznia 2020 r.

PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn. Wykonanie prac pielęgnacyjnych polegających na usunięciu posuszu drzew.

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni powszednie (pon. – pt.) w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania.

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2020 r.

PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn. “Przygotowanie i druk publikacji pod roboczym tytułem „Roślinność Tadżykistanu”

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2020 r.

Świadczenie usług doradztwa na rzecz PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą odwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta (również 12 i 13 kwietnia, tj. Wielkanoc) oraz dodatkowo, 1 i 3 maja i 11 czerwca br. w godzinach otwarcia Ogrodu.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie Turnieju debat ekologiczno-klimatycznych.

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r.

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na podstawie wykonanej oceny dendrologicznej z października 2019

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry