W dniu 17 czerwca 2021 prof. dr hab. Jerzy Puchalski, wieloletni dyrektor Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, obchodził jubileusz pracy zawodowej.

W 2021 roku mija 51 lat pracy zawodowej prof. dra hab. Jerzego Puchalskiego, wieloletniego dyrektora Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, wieloletniego członka organów zarządzających Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, przedstawiciela polskich ogrodów botanicznych w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych, przedstawiciela 19 krajów Europy Wschodniej i Środkowej w Międzynarodowej Radzie Doradców BGCI, redaktora naczelnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt. „Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów”, członka znaczących organizacji krajowych i zagranicznych oraz komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Autora i współautora licznych publikacji naukowych oraz monografii. Człowieka niezwykle utalentowanego i sprawnego menadżera, wielokrotnie odznaczanego i wyróżnianego za dokonania i zasługi dla licznych ogrodów botanicznych, a w szczególności dla Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, , Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jubileusz obchodzono w ramach 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wraz z konferencją naukową pt. „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych”. Wykład okolicznościowy wygłosił dr Paweł Kojs, który przybliżył zgromadzonym sylwetkę prof. Jerzego Puchalskiego. Odczytano listy gratulacyjne, w których podkreślano liczne zasługi jubilata, m.in. w rozwój ochrony konserwatorskiej roślin oraz działalność na rzecz środowiska ogrodów botanicznych w Polsce, Europie i na świecie.

Z tej okazji prof. Jerzy Puchalski przedstawił prezentację na temat 50. lat aktywności badawczej i konserwatorskiej w zakresie bioróżnorodności PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz współpracujących ogrodów botanicznych.

 

Damian Matynia